logo

Carlotta - the museum database

K-12335b :: Gravfigurin

Object description
Gravfigurin. Ämbetsman iklädd kort jacka med långa ärmar som nästan döljer händerna. Ljust lergods täckt av blyglasyr av trefärgstyp, brunt, grönt och creme, s.k. sancai. Huvudet oglaserat.
Accessionsnummer
K-12335b
Attribut
B
Tidigare identitet
K-12335b
Sakordskategori
Gravgods
Sakord
Gravfigurin
Sakord, engelska
Figurine
Utställning - ingår i
Mittens Rike
alt
Beskrivning

I Mittens rike presenteras 3 500 år av kinesisk kulturhistoria genom ca 1000 föremål.

Den stora och designmässigt spektakulära Kinasatsningen sträcker sig genom nästan hela den 200 meter långa museibyggnaden. Utställningarna ger en fascinerande bakgrund till dagens Kina och en bild av de historiska relationerna mellan Sverige och Kina.

I Mittens rike visas kejsartidens Kina. Här presenteras 3000 år gamla bronskärl, jadeföremål och orakelben från de första kungarnas tid, gravfiguriner och skulptur från de första kejserliga dynastierna, det äldsta porslinet, lackarbeten, måleri och Mingdynastins blåvita porslin samt beställningsporslinet från Ostindiska kompaniets tid - en tid då Kina, som idag, var det stora producent- och exportlandet i öster. Många av föremålen är placerade i en eldröd ca 20 meter lång drakmonter designad av arkitektfirman Tham & Videgård Hansson.

Utställningen är en fortsättning på Kina före Kina som öppnade 2004 och som berättar om de äldsta kulturerna. I anslutning till biblioteket, ett av de främsta i Europa för asiatisk litteratur, visas utställningen Kinas bokhistoria. Beijing konferenslokal har utsmyckats med kalligrafi av Zhang Wei. (www.ostasiatiska.se, 2009-07-14)

Tidpunkt - Öppnad/Start
2007-09-09
Utställning, del av - ingår i
Mittens Rike 60
alt
Datering
Tang-dynastin
Världsdel - ursprung
Asien
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
China
Namn - förvärvat från
Andersson, Johan Gunnar (1874-07-03 - 1960-10-29), Arkeolog
alt
Beskrivning

Johan Gunnar Andersson, född 3 juli 1874 i Knista, Närke, död 29 oktober 1960, var en svensk arkeolog, paleontolog och geolog, internationellt känd främst för sina banbrytande upptäckter i Kina. Han var son till lantbrukarna Johan Andersson och Hedvig Lekberg. Redan som 25-åring var han 1898 med i Nathorsts vetenskapliga expedition till Spetsbergen där de utforskade Kong Karls land och Vitön. Med fartyget Antarctic genomförde de den första kringseglingen av Svalbard på svensk köl. Andersson genomförde i sammanhanget också 1899 en egen expedition till Björnön, som han sedan baserade sin doktorsavhandling på. 1901 blev han docent i geologi vid Uppsala universitet.

Andersson reste med Otto Nordenskjöld på den Första svenska Antarktisexpeditionen (1901 - 1903) på "Antarctic" som andreman. På nedresan anlöpte de Sydgeorgien, och det berättas att det var Andersson som kom på namnet Grytviken, då där låg en massa gamla grytor för trankok och skräpade. I sin egen bok "Antarctic" är Andersson mera oprecis och antyder att namngivningen var kollektiv: "Vi gåvo åt denna lilla idealiskt trygga hamn namnet Grytviken". Antarctic lämnade expeditionen på Antarktiska halvön över sommaren, men förliste i skruvisen på återvägen, så expeditionen blev tvungen att övervintra i Antarktis. Dessutom hade Andersson med en grupp på tre forskare hamnat på en annan ö, där de nödgades bygga en liten stenhydda och leva på pingviner tills räddningsexpeditionen kom fram följande år. År 1906 blev han med professors namn tillförordnad chef för Sveriges geologiska undersökning. Han blev ledamot av Lantbruksakademien 1908 och Vetenskapsakademien 1911.

1914 anställdes han av den kinesiska regeringen för en malmgeologisk undersökning, som ledde honom in på även etnologiska och arkeologiska forskningar rörande Kinas dittills okända förhistoria vilka gjorde honom internationellt och nationellt berömd. År 1925 blev han professor i geologi vid Stockholms högskola. 1926 fick han en personlig professur i östasiatisk arkeologi och blev samtidigt utnämnd till föreståndare för det nyinrättade museet Statens östasiatiska samlingar, sedan dess internationellt berömt som "Museum of Far Eastern Antiquities". Dessa utgör nu Östasiatiska museet.

Tillsammans med hustrun Signe Berner-Alm fick den en dotter. (wikipedia, 2011-01-28). Signe var född 1881 och de gifte sig 1905. Andersson gifte om sig 1923 med Elsa Rosenius.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Östasien
Förvärvsomständigheter
Inköpt i Kina av Johan Gunnar Andersson, 1936-38.
Händelse - var närvarande vid
J. G. Anderssons resa till Östern (1936-1938)
Beskrivning
Johan Gunnar Andersson gjorde en resa till Kina 1936-1938. Ett av syftena var att se hur det bilaterala avtalet angående de återsända föremålen från hans utgrävningar förvaltadesi Peking och i Nanjing. I Nanjing hade en utställning med föremålen installerats vilken han besökte. Han gjorde även en hel del inköp av föremål till de östasiatiska samlingarna under denna resa.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Beskrivning
Gravfigurin. Ämbetsman iklädd kort jacka med långa ärmar som nästan döljer händerna. Ljust lergods täckt av blyglasyr av trefärgstyp, brunt, grönt och creme, s.k. sancai. Huvudet oglaserat.
Bredd
38
Djup
23
Höjd
113
Vikt
27,5
Anmärkning

Ämbetsman iklädd kort jacka med långa ärmar som döljer händerna. Blyglasyr av trefärgstyp, s.k. sancai. Huvudet oglaserat.

Från Tang-Ming, monter 5.

Höjd: 113 cm Bredd: 38 cm Djup: ca.23 cm.

Föremålet märkt B.

(Bearbetad då A-B-märkning togs bort ur accessionsnummerfältet/CR.)

; Enligt katalogkort, system 1, låda 1
Materialkategori
Keramik
Material
Lergods
Material, engelska
Ceramics; Pottery
Sökord, engelska
Ceramic; Earthenware
Utst. etikett - svenska

Figurin, lergods, gravgods, gestaltande ämbetsman. Trefärgad blyglasyr.

Tang-dynastin, 618-906 e.Kr. Inköpt av J.G. Andersson i Kina 1936-38. K-12335b.

Utst. etikett - engelska
Earthenware tomb figurine of an official. Three-coloured lead glaze.
utstallningval
Ja
Datum - registrering
2004-06-22 [23.29.54]; 2004-04-05 [14.41.51]

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.