logo

Carlotta - the museum database

BS :: Axel G. Bielke, NM.BS., BS

Object description
BS står bör Bielke Samlingen, den äldre katalogen följer i första hand Bielkes egen nummersier (Bielke nr). ÖM:s nummerserie (BS) följer de nya nummer som NM tillskrev samlingen vid förvärvet (NM.BS.). Vid överförandet av ÖM från Statens konstmuseer till Statens Museer för Världskultur överfördes även denna samling.
Object description
En keramisk samling som testamenterades till NM. Axel G. Bielke avled 1877,
Samlingsnummer
BS
Samlingsnamn
Axel G. Bielke; NM.BS.; BS
Namn - förvärvat från
Bielke, Axel Gabriel (1800-03-28 - 1877-01-17), Greve, Konstkännare
alt
Beskrivning

Axel Gabriel Bielke af Åkerö, född den 28 mars 1800 på Sturefors i Vist socken, död 17 januari 1877, var greve, kammarherre, tecknare och konstvän.

Han var son till kornetten, greve Gustaf Thure Bielke och Charlotta Hård af Segerstad; ogift.

Han blev kammarherre 1828. Efter en kort tjänstgöring vid det kungliga kansliet drog han sig till det privata livet. Han var en betydande konstsamlare och konstvän, bland annat var han tillsammans med Mikael Gustaf Anckarsvärd och Per Axel Nyström grundare av Sveriges första konstförening, nuvarande Sveriges allmänna konstförening, som bildades 1832. Han blev hedersledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna 1852 och var vice ordförande (så kallad preses) inom akademin från 1871 fram till sin död. Han testamenterade sina dyrbara samlingar till staten. Bland annat donerade han över 2.200 keramiska alster och 10.000 gravyrer till Nationalmuseum. (Wikipedia, 2017)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, sok.riksarkivet.se, kulturarvsdata.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning
BS står bör Bielke Samlingen, den äldre katalogen följer i första hand Bielkes egen nummersier (Bielke nr). ÖM:s nummerserie (BS) följer de nya nummer som NM tillskrev samlingen vid förvärvet (NM.BS.). Vid överförandet av ÖM från Statens konstmuseer till Statens Museer för Världskultur överfördes även denna samling.; En keramisk samling som testamenterades till NM. Axel G. Bielke avled 1877,