logo

Carlotta - the museum database

K-03233-278 :: Skärva, Fragment, Kärl

Object description
278–285: Skärvor av Majiayao-typ med målad dekor. 286: Skärva från sidan av en liten vas eller kruka av Machang-typ med svarta mönster på röd engobe. 287: Sidfragment av vas med målad dekor av Xindian-typ.
Accessionsnummer
K-03233-278
Tidigare identitet
K-3233-278–287
Sakord
Kärl; Skärva
Sakord, engelska
Sherd; Vessel; Fragment
Region - fyndplats
Gansu; Lintao County
Datering, engelska
Neolithic
Datering
Neolitikum
Världsdel - ursprung
Asien
Land - fyndplats
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
China
Geografiskt namn - annat
Östasien; Daoshaxian; Taoshaxian; Xindian; Kansu; Hsin Tien
Förvärvsomständigheter
Taoshaxian, Xindian B, hög 1
Händelse - var närvarande vid
Massregistrering av arkeologiskt material - Pilotprojekt
Beskrivning
I april, 2018, startade ett pilotprojekt med fokus på registrering och digitalisering av ett arkeologiskt massmaterial. Det material som valdes ut för projektet var keramik, i form av skärvor, från Johan Gunnar Anderssons arkeologiska undersökningar i Kina mellan åren 1921-1924. Keramiken är neolitisk och härrör från Gansu. Centralt för projektet var utarbetandet av en effektiv metod där förhållandet mellan nedlagt arbete och mängden material stod i fokus; minsta möjliga arbete kontra störst mängd digitaliserat material. Projektets lösning blev en monterad fotostation där kameran sköttes via dator, vilket möjliggjorde för en snabb och effektiv fotografering av materialet. Varje skärva fick åtminstone, och allt som oftast, två bilder var, en på vardera sida. Fotostationen, som sköttes av två personer (en på kameran och en med materialet), kompletterades av en tredje person på dator som löpande arbetade med en Excel-lista. Denna lista utgjorde registreringsdelen av arbetet och informationen importerades därifrån till Carlotta. Också registreringen hade som mål att vara så effektiv som möjligt. Därför hölls all registrerad information till ett minimum, utan att för den sakens skull gå miste om väsentlig information. Sådant som prioriterades var fyndort, magasinsrelaterad information, materialtyp och en koncis beskrivning av varje skärva. Denna beskrivning bestod av ett antal i förväg bestämda nyckelord, för att underlätta sökning i databasen. Som regel undveks sådant arbete som med fördel kunde göras i ett senare skede då allt registrerats i databasen, såsom översättningar till andra språk.
Beskrivning
278–285: Skärvor av Majiayao-typ med målad dekor. 286: Skärva från sidan av en liten vas eller kruka av Machang-typ med svarta mönster på röd engobe. 287: Sidfragment av vas med målad dekor av Xindian-typ.
Materialkategori
Keramik
Material
Lergods
Material, engelska
Ceramics; Pottery; Earthenware
Teknik - tillverkning
Dekorerad
Sökord
Mynning
Sökord, engelska
Earthenware; Ceramic; Pottery; Rim sherd
dokplacering
Skåp 14, låda 3, Gansu 11–8
Datum - registrering
2002-03-01 [23.39.01]

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.