logo

Carlotta - the museum database

Massregistrering av arkeologiskt material - Pilotprojekt :: Digitalisering, Registrering

Object description
I april, 2018, startade ett pilotprojekt med fokus på registrering och digitalisering av ett arkeologiskt massmaterial. Det material som valdes ut för projektet var keramik, i form av skärvor, från Johan Gunnar Anderssons arkeologiska undersökningar i Kina mellan åren 1921-1924. Keramiken är neolitisk och härrör från Gansu. Centralt för projektet var utarbetandet av en effektiv metod där förhållandet mellan nedlagt arbete och mängden material stod i fokus; minsta möjliga arbete kontra störst mängd digitaliserat material. Projektets lösning blev en monterad fotostation där kameran sköttes via dator, vilket möjliggjorde för en snabb och effektiv fotografering av materialet. Varje skärva fick åtminstone, och allt som oftast, två bilder var, en på vardera sida. Fotostationen, som sköttes av två personer (en på kameran och en med materialet), kompletterades av en tredje person på dator som löpande arbetade med en Excel-lista. Denna lista utgjorde registreringsdelen av arbetet och informationen importerades därifrån till Carlotta. Också registreringen hade som mål att vara så effektiv som möjligt. Därför hölls all registrerad information till ett minimum, utan att för den sakens skull gå miste om väsentlig information. Sådant som prioriterades var fyndort, magasinsrelaterad information, materialtyp och en koncis beskrivning av varje skärva. Denna beskrivning bestod av ett antal i förväg bestämda nyckelord, för att underlätta sökning i databasen. Som regel undveks sådant arbete som med fördel kunde göras i ett senare skede då allt registrerats i databasen, såsom översättningar till andra språk.
Visat namn
Massregistrering av arkeologiskt material - Pilotprojekt
Annat namn
Massregistration of archaeological material - Pilot project
Verksamhet
Digitalisering; Registrering
Tidpunkt - Öppnad/Start
2018-04
Tidpunkt - Stängd/Slut
2018-05
Region - ursprung
Gansu
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Majiayao; Xindian; Asien; Asia; China
Beskrivning
I april, 2018, startade ett pilotprojekt med fokus på registrering och digitalisering av ett arkeologiskt massmaterial. Det material som valdes ut för projektet var keramik, i form av skärvor, från Johan Gunnar Anderssons arkeologiska undersökningar i Kina mellan åren 1921-1924. Keramiken är neolitisk och härrör från Gansu. Centralt för projektet var utarbetandet av en effektiv metod där förhållandet mellan nedlagt arbete och mängden material stod i fokus; minsta möjliga arbete kontra störst mängd digitaliserat material. Projektets lösning blev en monterad fotostation där kameran sköttes via dator, vilket möjliggjorde för en snabb och effektiv fotografering av materialet. Varje skärva fick åtminstone, och allt som oftast, två bilder var, en på vardera sida. Fotostationen, som sköttes av två personer (en på kameran och en med materialet), kompletterades av en tredje person på dator som löpande arbetade med en Excel-lista. Denna lista utgjorde registreringsdelen av arbetet och informationen importerades därifrån till Carlotta. Också registreringen hade som mål att vara så effektiv som möjligt. Därför hölls all registrerad information till ett minimum, utan att för den sakens skull gå miste om väsentlig information. Sådant som prioriterades var fyndort, magasinsrelaterad information, materialtyp och en koncis beskrivning av varje skärva. Denna beskrivning bestod av ett antal i förväg bestämda nyckelord, för att underlätta sökning i databasen. Som regel undveks sådant arbete som med fördel kunde göras i ett senare skede då allt registrerats i databasen, såsom översättningar till andra språk.
Sökord
Archaeology; Arkeologi; Ceramics; Keramik; Pottery; Sherd; Sherds; Skärva; Skärvor
Datum - registrering
2018-04-16; 2018-04-18