logo

Carlotta - the museum database

bild

007623 :: gryta, bytta, matkärl, föremålsbild

Object description
Motiv: Detalj av en av de stora byttorna (q eller u samt p eller t) i vilka glödkolen ligga. Detalj av apparat för kringvandrande kinesiskt försäljare av varm mat. Kat.nr.31.48.123. Saml.G.Montell, Hedin-expedition. Lokal: Kina .Foto: Fotograf okänd, datum okänd. Erh: på avd: beställning. (katalogkort).
Bildarkivnummer
007623
Neg. nr
002950
Inventarienummer - avbildat
1931.48.0123p kärl, kokkärl, Kokkärlsdel
Original: beskrivning
Överstycke till kokkärl, en kringvandrande matförsäljares redskap.
1931.48.0123q kokkärl
alt
Original: beskrivning
Kokkärl av lera, en kringvandrande matförsäljares redskap.
1931.48.0123t kärl, kokkärl, Kokkärlsdel
alt
Original: beskrivning
Överstycke till kokkärl, en kringvandrande matförsäljares redskap.
1931.48.0123u kokkärl
alt
Original: beskrivning
Kokkärl av lera, en kringvandrande matförsäljares redskap.
Motivord
gryta; bytta; matkärl; föremålsbild
Beskrivning
Motiv: Detalj av en av de stora byttorna (q eller u samt p eller t) i vilka glödkolen ligga. Detalj av apparat för kringvandrande kinesiskt försäljare av varm mat. Kat.nr.31.48.123. Saml.G.Montell, Hedin-expedition. Lokal: Kina .Foto: Fotograf okänd, datum okänd. Erh: på avd: beställning. (katalogkort).
Land - fotograferad i
Kina : Asien
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Världsdel - fotograferad i
Asien
Datum - registrering
2011-04-07

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.