logo

Carlotta - the museum database

bild

021823 :: man, djur, däggdjur

Object description

Motiv [Gegenstand der Aufnahme]: Lloyd med ett tamt djur på axeln.

Datum: 1907

Ort: Madagaskar.

[N(eg). 13821

[B(ild). 21823]

[På själva negativkuvertet står det också: No. 116]

[Dåligt neg - på väg att lossna från glaset]

[2]

Bildarkivnummer
021823
Neg. nr
013821
Motivord
man; djur; däggdjur
Händelse - var närvarande vid
Walter Kauderns första expedition till Madagaskar (1906-1907)
Beskrivning
1906 reste Kaudern till Madagaskar, där han under 10 månaders vistelse skaffade material för sin doktorsavhandling om fortplantningsorganen hos insektsätare o halvapor. Han samlade även etnografiska föremål och växter.
Namn - fotograf
Kaudern, Walter (1881-03-24 - 1942-07-16), filosfie doktor, intendent, museichef
alt
Beskrivning
Kaudern tog doktorsgraden i zoologi vid Stockholms universitet 1910. Intendent vid geologiska och mineralogiska avdelningen Göteborgs museum 1928 och vid Nordenskiölds frånfälle 1932 tf indent vid etnografiska avdelningen och dess chef från 1934 till sin död 1942. Startade tidskriftserien Etnologiska studier 1935. Expeditioner: Två resor till Madagaskar 1906/07 och 1912/13, där merparten av det insamlade etnografiska materialet finns på etnografiska museet i Stockholm. (se saml. 1907.58 resp. 1913.6) 1916-1921; expeditionen till Celebes/Sulawesi tillsammans med frun Teres och deras två barn.Syftet va fr a zoologiska studier på ön som intar en särställning mellan Asien och Australien avseende både flora och fauna, men intresset för etnografin och människorna tog överhanden. Kaudern återvänder med fler än 3000 föremål, hundratals fotografier, teckningar och ritningar samt 15 oljemålningar. Det vetenskapliga resultatet publicerades i serien Ethnographical studies in Celebes.Det zoologiska materialet från Sulawesi finns på Göteborgs Naturhistoriska Museum.
Källor - http
libris.kb.se, 62.88.129.39, www.geni.com, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Fotodatum
1907
Beskrivning

Motiv [Gegenstand der Aufnahme]: Lloyd med ett tamt djur på axeln.

Datum: 1907

Ort: Madagaskar.

[N(eg). 13821

[B(ild). 21823]

[På själva negativkuvertet står det också: No. 116]

[Dåligt neg - på väg att lossna från glaset]

[2]

Land - fotograferad i
Madagaskar : Afrika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Världsdel - fotograferad i
Afrika
Källor - http
commons.wikimedia.org
Datum - registrering
2011-04-14

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.