logo

Carlotta - the museum database

bild

Kaudern, Walter :: zoolog, etnograf

Object description

Walter Kaudern, zoolog, etnograf, forskningsresande, fil.dr., intendent vid Göteborgs Museum. Företog 1906-07 och 1911-12 zoologiska forskningsresor till Madagaskar, varifrån han även hemförde etnografiskt material.

I dec. 1916 anträdde han en fyraårig expedition till Celebes i djurgeografiskt och zoologiskt syfte och utförde samtidigt arbetet på studiet av infödingarna samt insamlade över 3000 etnografiska föremål. /US

Visat namn
Kaudern, Walter
Libris-id - samma som
242916
SMVK-VKM - samma som
1223757
Tidpunkt - födelse
1881-03-24
Tidpunkt - död
1942-07-16
Beskrivning

Walter Kaudern, zoolog, etnograf, forskningsresande, fil.dr., intendent vid Göteborgs Museum. Företog 1906-07 och 1911-12 zoologiska forskningsresor till Madagaskar, varifrån han även hemförde etnografiskt material.

I dec. 1916 anträdde han en fyraårig expedition till Celebes i djurgeografiskt och zoologiskt syfte och utförde samtidigt arbetet på studiet av infödingarna samt insamlade över 3000 etnografiska föremål. /US

Personefternamn
Kaudern
Personförnamn
Walter; Alexander
Persontitel
zoolog; etnograf
Händelse - var närvarande vid
Walter Kauderns andra expedition till Madagaskar (1911 - 1912)
Beskrivning
Med ekonomiskt stöd av bl a kronprins Gustaf Adolf reste Kaudern 1911 än en gång till Madagaskar, nu i sällskap med sin hustru Teres, som tycks ha varit den första svenska kvinnliga medarbetaren i en vetenskaplig expedition. Sonen Johan Valter föddes i maj 1912. Det stora botaniska, zoologiska o etnografiska material som insamlats lämnades till Naturhistoriska riksmuseet.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Walter Kauderns expedition till Celebes (1917-1921)
Beskrivning

I december 1916 begav sig Walter Kaudern, med fru Teres och de två sönerna Sven Alexander och Johan Valter, ut på en expedition till Celebes (idag Sulawesi). Expeditionen finansierades av kronprins Gustaf Adolf och Axel A:son Johnson. Syftet var inledningsvis zoologiskt, men efter möte med öns människor ägnade sig Kaudern och Teres huvudsakligen åt att utforska kulturen och det dagliga livet. Kaudern återvänder med fler än 3000 föremål, hundratals fotografier, teckningar och ritningar samt 15 oljemålningar vilka idag finns på Världskulturmuseet i Göteborg. Det vetenskapliga resultatet publicerades i serien Ethnographical studies in Celebes. Det zoologiska materialet från Sulawesi finns på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Under resan samlades även föremål in på Java och Filippinerna.

Norra Celebes, 1917-03 - 1918-05

Den 8 mars kom familjen till gruvsamhället Gurupahi (Goeroepahi). Här var de tre månader. 25/7 till Modajag (kaffeplantage). Utflykter till sjön Danau Moat (Danausjön), Manado (med herr Souman, besökte byn Amurang, Tondanosjön). Tillbaks till Gurupahi 21/12.

Mellan-Celebes 1918-05 - 1919-05

Kuststaden Palu (Paloe). Kalawara, Kulawi. Missionär Loois i byn Lemo. På andra sidan Korofloden är Kaudern första europén. I Kantewu (Kantewoe) bodde missionärsparet Woodward. Spanska sjukan härjade i området slutet av 1918. Fler byar: Gimpole, Lindu (Lindoe),

Nordöstra Celebes 1919-05 - 1920-01

Poso, Kuku (Koekoe), Tentena, Pososjön, Tomata, Luwuk (Loewoek), Sukon (Soekon) i Lamala, Molino. Lojnang (region)

Sydöstra Celebes, 1920-01 - 1920-06

Banggaai (ö), Buton (Boeton, en ö)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Walter Kauderns första expedition till Madagaskar (1906-1907)
Beskrivning
1906 reste Kaudern till Madagaskar, där han under 10 månaders vistelse skaffade material för sin doktorsavhandling om fortplantningsorganen hos insektsätare och halvapor. Han samlade även etnografiska föremål och växter.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Referens - källa
Lindberg, Christer (2006) "A Swedish Ethnographer in Sulawesi: Walter Kaudern", Histories of Anthropology Annual, 2: 264-272
alt
Källor - http
libris.kb.se, books.google.se, muse.jhu.edu
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
collections.smvk.se; libris.kb.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - gift med
Kaudern, Teres (1878-01-31 - 1966-03-13), lärare
alt
Beskrivning
Teres Kaudern (född Andersson), född 1878, död 1966, seminarielärare, gift med Walter Kaudern 1911. Hon deltog i resor till Madagaskar 1911-12 och till Celebes (nuvarande Sulawesi) 1916-20. De fick två barn. (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11396, 2013-06-19)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.nad.riksarkivet.se, collections.smvk.se

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.