logo

Carlotta - the museum database

bild

Kaudern, Walter :: filosfie doktor, intendent, museichef

Object description
Kaudern tog doktorsgraden i zoologi vid Stockholms universitet 1910. Intendent vid geologiska och mineralogiska avdelningen Göteborgs museum 1928 och vid Nordenskiölds frånfälle 1932 tf indent vid etnografiska avdelningen och dess chef från 1934 till sin död 1942. Startade tidskriftserien Etnologiska studier 1935. Expeditioner: Två resor till Madagaskar 1906/07 och 1912/13, där merparten av det insamlade etnografiska materialet finns på etnografiska museet i Stockholm. (se saml. 1907.58 resp. 1913.6) 1916-1921; expeditionen till Celebes/Sulawesi tillsammans med frun Teres och deras två barn.Syftet va fr a zoologiska studier på ön som intar en särställning mellan Asien och Australien avseende både flora och fauna, men intresset för etnografin och människorna tog överhanden. Kaudern återvänder med fler än 3000 föremål, hundratals fotografier, teckningar och ritningar samt 15 oljemålningar. Det vetenskapliga resultatet publicerades i serien Ethnographical studies in Celebes.Det zoologiska materialet från Sulawesi finns på Göteborgs Naturhistoriska Museum.
Visat namn
Kaudern, Walter
SMVK-EM - samma som
1177160
Personefternamn
Kaudern
Personförnamn
Walter
Persontitel
filosfie doktor; intendent; museichef
Tidpunkt - födelse
1881-03-24
Tidpunkt - död
1942-07-16
Händelse - var närvarande vid
Walter Kauderns andra expedition till Madagaskar (1911-1912)
Beskrivning
Med ekonomiskt stöd av bl a kronprins Gustaf Adolf reste Kaudern 1911 än en gång till Madagaskar, nu i sällskap med sin hustru Teres, som tycks ha varit den första svenska kvinnliga medarbetaren i en vetenskaplig expedition. Sonen Johan Valter föddes i maj 1912. Det stora botaniska, zoologiska o etnografiska material som insamlats lämnades till Naturhistoriska riksmuseet.
Walter Kauderns expedition till Celebes (1917-1921)
Beskrivning

I december 1916 begav sig Walter Kaudern, med fru Teres och de två sönerna Sven Alexander och Johan Valter, ut på en expedition till Celebes (idag Sulawesi). Expeditionen finansierades av kronprins Gustaf Adolf och Axel A:son Johnson. Syftet var inledningsvis zoologiskt, men efter möte med öns människor ägnade sig Kaudern och Teres huvudsakligen åt att utforska kulturen och det dagliga livet. Kaudern återvänder med fler än 3000 föremål, hundratals fotografier, teckningar och ritningar samt 15 oljemålningar vilka idag finns på Världskulturmuseet i Göteborg. Det vetenskapliga resultatet publicerades i serien Ethnographical studies in Celebes. Det zoologiska materialet från Sulawesi finns på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Under resan samlades även föremål in på Java och Filippinerna.

Norra Celebes, 1917-03 - 1918-05

Den 8 mars kom familjen till gruvsamhället Gurupahi (Goeroepahi). Här var de tre månader. 25/7 till Modajag (kaffeplantage). Utflykter till sjön Danau Moat (Danausjön), Manado (med herr Souman, besökte byn Amurang, Tondanosjön). Tillbaks till Gurupahi 21/12.

Mellan Celebes 1918-05 - 1919-05

Kuststaden Palu (Paloe). Kalawara, Kulawi. Missionär Loois i byn Lemo. På andra sidan Korofloden är Kaudern första europén. I Kantewu (Kantewoe) bodde missionärsparet Woodward. Spanska sjukan härjade i området slutet av 1918. Fler byar: Gimpole, Lindu (Lindoe),

Nordöstra Celebes 1919-05 - 1920-01

Poso, Kuku (Koekoe), Tentena, Pososjön, Tomata, Luwuk (Loewoek), Sukon (Soekon) i Lamala, Molino. Lojnang (region)

Sydöstra Celebes, 1920-01 - 1920-06

Banggaai (ö), Buton (Boeton, en ö)

Walter Kauderns första expedition till Madagaskar (1906-1907)
Beskrivning
1906 reste Kaudern till Madagaskar, där han under 10 månaders vistelse skaffade material för sin doktorsavhandling om fortplantningsorganen hos insektsätare o halvapor. Han samlade även etnografiska föremål och växter.
Namn - gift med
Kaudern, Teres (1878-01-31 - 1966-03-13), lärare
alt
Beskrivning
Teres Kaudern (född Andersson), född 1878, död 1966, seminarielärare, gift med Walter Kaudern 1911. Hon deltog i resor till Madagaskar 1911-12 och till Celebes (nuvarande Sulawesi) 1916-20. De fick två barn. (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11396, 2013-06-19)
Källor - http
www.nad.riksarkivet.se, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - son
Kaudern, Johan Valter
Beskrivning
Johan Valter Kaudern, född 3 maj 1912, Madagaskar, död 5 maj 1983, son till Walter och Teres Kaudern.
Källor - http
collections.smvk.se, www.geni.com
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Kaudern, Sven Alexander
Beskrivning
Sven Alexander Kaudern, född 3 augusti 1913, Stockholm, död 4 november 2016, son till Walter och Teres Kaudern. Begravd i Malmö (www.geni.com). Har donerat föremål till Världskulturmuseet.
Källor - http
collections.smvk.se, www.geni.com
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Beskrivning
Kaudern tog doktorsgraden i zoologi vid Stockholms universitet 1910. Intendent vid geologiska och mineralogiska avdelningen Göteborgs museum 1928 och vid Nordenskiölds frånfälle 1932 tf indent vid etnografiska avdelningen och dess chef från 1934 till sin död 1942. Startade tidskriftserien Etnologiska studier 1935. Expeditioner: Två resor till Madagaskar 1906/07 och 1912/13, där merparten av det insamlade etnografiska materialet finns på etnografiska museet i Stockholm. (se saml. 1907.58 resp. 1913.6) 1916-1921; expeditionen till Celebes/Sulawesi tillsammans med frun Teres och deras två barn.Syftet va fr a zoologiska studier på ön som intar en särställning mellan Asien och Australien avseende både flora och fauna, men intresset för etnografin och människorna tog överhanden. Kaudern återvänder med fler än 3000 föremål, hundratals fotografier, teckningar och ritningar samt 15 oljemålningar. Det vetenskapliga resultatet publicerades i serien Ethnographical studies in Celebes.Det zoologiska materialet från Sulawesi finns på Göteborgs Naturhistoriska Museum.
Land - verksamhet
Sverige
Ort - verksamhet
Göteborg
Referens - källa
Kaudern, Walter (1913). På Madagaskar: Med 103 bilder och 2 kartor. Stockholm: Bonnier
Källor - http
libris.kb.se
Lindberg, Christer (2006) "A Swedish Ethnographer in Sulawesi: Walter Kaudern", Histories of Anthropology Annual, 2: 264-272
alt
Källor - http
muse.jhu.edu, libris.kb.se, books.google.se
Källor - http
libris.kb.se; collections.smvk.se; 62.88.129.39; www.geni.com
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Libris-id - samma som
242916
Källor

1913 Stockholm På Madagaskar

1921 Stockholm. I Celebes obygder. Vol. I-II.

1924 Göteborg. Gbg:s Sjöfartsmuseums årstryck. Om infödingsbåtar i Nederländska Ost-Indien och hällristningsbåtar i Sverige

1925-1938. Göteborg. Ethnographical studies in Celebes. Results of the author's expedition to Celebes 1917-20.

Vol.I. Stuctures and settlement in Central Celebes.

Vol.II. Migrations of the Toradja in Central Celebes.

Vol.III. Musical instrumens in Celebes.

Vol.IV. Games and dances in Celebes.

Vol.V. Megalithic finds in Central Celebes.

1928 uo I Nederlansch Indië Oud & Nieuw. 13e Jahrg. Afl.1. Bij de reproducties mijner schilderijen.

1935 Göteborg. Etnologiska Studier 1. Notes on plaited anklets in Central Celebes.

1936 Göteborg. Etnologiska Studier 2. Notes on plaited anklets in Central Celebes 2.

1937 Göteborg Etnologiska Studier 4. Anthropological notes from Celebes.

1937 Göteborg. Etnologiska Studier 5. Two fish-traps from Celebes.

;

1940 Göteborg Etnologiska studier 11. The noble families or Maradika of Koelawi, Central Celebes

1944 Göteborg Ethnographical studies in Celebes. Results of the author's expedition to Celebes 1917-20. Vol.VI. Art in Central Celebes. Posthumus published by Wassén, Henry and Kaudern, Teres

Datum - registrering
2009-12-15

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.