logo

Carlotta - the museum database

001709 :: porträtt, man

Object description
Profilbild av en antimor-man från Tauanarivo. Se Linell & Kaudern: A contribution etc., Lund, 1936, pl. II. Bildark: 1708-1709.
Bildarkivnummer
001709
Dianummer
597
Motivord
porträtt; man
Etnisk grupp
Antimor
Händelse - var närvarande vid
Walter Kauderns andra expedition till Madagaskar (1911-1912)
Beskrivning
Med ekonomiskt stöd av bl a kronprins Gustaf Adolf reste Kaudern 1911 än en gång till Madagaskar, nu i sällskap med sin hustru Teres, som tycks ha varit den första svenska kvinnliga medarbetaren i en vetenskaplig expedition. Sonen Johan Valter föddes i maj 1912. Det stora botaniska, zoologiska o etnografiska material som insamlats lämnades till Naturhistoriska riksmuseet.
Namn - fotograf
Kaudern, Walter (1881-03-24 - 1942-07-16), filosfie doktor, intendent, museichef
alt
Beskrivning
Kaudern tog doktorsgraden i zoologi vid Stockholms universitet 1910. Intendent vid geologiska och mineralogiska avdelningen Göteborgs museum 1928 och vid Nordenskiölds frånfälle 1932 tf indent vid etnografiska avdelningen och dess chef från 1934 till sin död 1942. Startade tidskriftserien Etnologiska studier 1935. Expeditioner: Två resor till Madagaskar 1906/07 och 1912/13, där merparten av det insamlade etnografiska materialet finns på etnografiska museet i Stockholm. (se saml. 1907.58 resp. 1913.6) 1916-1921; expeditionen till Celebes/Sulawesi tillsammans med frun Teres och deras två barn.Syftet va fr a zoologiska studier på ön som intar en särställning mellan Asien och Australien avseende både flora och fauna, men intresset för etnografin och människorna tog överhanden. Kaudern återvänder med fler än 3000 föremål, hundratals fotografier, teckningar och ritningar samt 15 oljemålningar. Det vetenskapliga resultatet publicerades i serien Ethnographical studies in Celebes.Det zoologiska materialet från Sulawesi finns på Göteborgs Naturhistoriska Museum.
Källor - http
libris.kb.se, 62.88.129.39, www.geni.com, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Fotodatum
1911
Beskrivning
Profilbild av en antimor-man från Tauanarivo. Se Linell & Kaudern: A contribution etc., Lund, 1936, pl. II. Bildark: 1708-1709.
Geografiskt namn - annat
S:te Marie de Marovoay; Sainte Marie de Marovoay
Land - fotograferad i
Madagaskar : Afrika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Världsdel - fotograferad i
Afrika
Mediabärare
Dia
storlek
Sk.
Tidpunkt, katalogkort
1951
bildrättigheter
VKM
Källor - http
commons.wikimedia.org
Datum - registrering
2012-10-30

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.