logo

Carlotta - the museum database

bild

Latinamerikansk arkeologi :: 1963

Object description
Basutställning, visar latinamerikansk arkeologi. Utställningen tog lång tid att få färdig beroende på begränsade tillgångar. Endast en mindre summa kunde varje år investeras i utställningen. Den arkitektoniska utformningen av salen gjordes av arkitekterna Sven och alice Thiberg och själva urvalet av föremål och utställningen gjordes av museiintendenten S. Henry Wassén. Större delen av utställningen visar exempel från olika förhistoriska peruanska kulturer, där i synnerhet vävnader har fått ta plats. Endast ett fåtal vävnader har fått plats på väggarna och i montrar. En annan del, som är inramade, har hängts upp på skjutbara skärmar och skyddas på så sätt från ljus. (Årstryck 1963-1966)
Utställningsnamn
Latinamerikansk arkeologi
Tidpunkt - öppnad/start
1963
Plats
Göteborgs Etnografiska Museum, Ostindiska huset
Sökord
Paracas
Beskrivning
Basutställning, visar latinamerikansk arkeologi. Utställningen tog lång tid att få färdig beroende på begränsade tillgångar. Endast en mindre summa kunde varje år investeras i utställningen. Den arkitektoniska utformningen av salen gjordes av arkitekterna Sven och alice Thiberg och själva urvalet av föremål och utställningen gjordes av museiintendenten S. Henry Wassén. Större delen av utställningen visar exempel från olika förhistoriska peruanska kulturer, där i synnerhet vävnader har fått ta plats. Endast ett fåtal vävnader har fått plats på väggarna och i montrar. En annan del, som är inramade, har hängts upp på skjutbara skärmar och skyddas på så sätt från ljus. (Årstryck 1963-1966)
Utställningstyp
basutställning
Datum - registrering
2013-08-22