logo

Carlotta - the museum database

bild

009040b :: föremål, prydnadsföremål [?], utsmyckning [?], smycken [?], föremålsbild

Object description
Motiv: Föremål ur Spinayésamling gjord av Curt Nimuendajú. Saml.31.40. 1 av 2 fotos. Lokal: Brasilien. Stam: Apinayé. Foto: Fotograf okänd, datum okänd. Erh: på avd:s beställning, kop 1943. (katalogkort).

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.