logo

Carlotta - the museum database

bild

Korsvägar 1 - Zon B :: Pachakuti - världen vänds upp och ner

Object description
Plan 4
Korsvägar - id
B
Utställning, del av
Korsvägar 1 - Zon B
Titel
Pachakuti - världen vänds upp och ner
Tidpunkt - öppnad/start
2016-11
Titel, engelska
Pachakuti - the world is upside down
Beskrivning
Plan 4
Utställningstext, Korsvägar

Vissa vägar som korsas kan leda till fullständig kollision. Den turbulens och tragedi som blev följden av den spanska erövringen av Inkariket på 1500-talet kan beskrivas med det andinska begreppet pachakuti. Världsbilder, traditioner och samhällen slogs i spillror. Koloniseringen blev en vändpunkt, inte bara för den andinska befolkningen utan i mänsklighetens historia som början på den moderna tiden.

Patchakuti handlar oftast om någon form av omvälvning eller förvandling och kan också uppstå av naturkatastrofer som totalt förändrar tillvaron. I nutida politiska sammanhang används begreppet för att uttrycka behovet av en radikal omställning för jordens överlevnad, där patchakuti kan innebära både katastrof och förnyelse.

Utställningstext, Korsvägar, eng

Certain crossing paths can lead to a total collision. The turbulence and tragedy that was caused by the Spanish conquest of the Inca Empire in the 16th century can be described by the Andean concept of pachakuti. Worldviews, traditions and communities were shattered. The colonization was a turning point not only for the Andean population but indeed in human history, marking the beginning of the modern era.

Patchakuti is generally some form of cataclysmic event or transformation and can also be generated by natural disasters that completely change reality. In today’s political context, the term is used to express the need for radical change for the survival of the planet, in which patchakuti can lead to destruction as well as revival.

Datum - registrering
2015-09-29
Belongs to Utställning
Korsvägar 1 - (plan 4)
Tidpunkt - öppnad/start
2017-04-08, 2016-05-20

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.