logo

Carlotta - the museum database

1968.11.0508 :: pil

Inventarienummer
1968.11.0508
generalkatalog-nr
91825
Sakord
pil
Etnisk grupp
Batetela ?; Batetela? [Haga]
Längd
73 cm
Namn - insamlare
Hammar, Johan
alt
Beskrivning
Johan Hammar var missionär. Göteborgs museistyrelse beslöt vid sitt sammanträde den 6 september 1968 att Johan Hammars namn skulle inhuggas i tavlan över musei donatorer. Utsänd av Svenska Missionärsförbundet vistades Hammar i Nedre Kongo åren 1903-06, 1908-12 och 1913-15. Vid sidan av sitt arbete som missionär - han grundade bl.a. missionsstationen i Madzia år 1909 - utförde han ett omfattande etnografiskt fältarbete i gränsområdet mellan dåvarande Belgiska och Franska Kongo. En resa 1911 förde honom till Övre Kongo.
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - donator
Hammar, Johan
alt
Beskrivning
Johan Hammar var missionär. Göteborgs museistyrelse beslöt vid sitt sammanträde den 6 september 1968 att Johan Hammars namn skulle inhuggas i tavlan över musei donatorer. Utsänd av Svenska Missionärsförbundet vistades Hammar i Nedre Kongo åren 1903-06, 1908-12 och 1913-15. Vid sidan av sitt arbete som missionär - han grundade bl.a. missionsstationen i Madzia år 1909 - utförde han ett omfattande etnografiskt fältarbete i gränsområdet mellan dåvarande Belgiska och Franska Kongo. En resa 1911 förde honom till Övre Kongo.
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1911
etn/ark
etnografi
Proveniens
Kassai, Demokratiska republiken av Kongo (Zaire), (efterbestämning).; Kassai, f.d. Belg. Kongo. (Efterbestämning. ) [Haga]
Världsdel - ursprung
Afrika
Land - ursprung
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Democratic Republic of the Congo
fotograferat
Ja
Original: beskrivning

Pil. Järnspets med holk. Längd: 73 cm.

Jmf. 1913.03.0027a-b och 1913.04.0054. samt denna saml.

Original: insamlat av
Gåva av J. Hammar, 2/9-1967
Original: lokal
Kassai, f.d. Belgiska Kongo (efterbestämning).
Original: skiss eller foto
skiss
Original: stam
Batetela ?
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1968, Årstryck 1967-68, Etnografiska museet, Göteborg
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org
Datum - registrering
2000-08-09
Belongs to Samling
1968.11

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.