logo

Carlotta - the museum database

bild

1941.09.0117 :: barnbära, Barnbära.

Inventarienummer
1941.09.0117
generalkatalog-nr
63922
Sakord
barnbära; Barnbära.
Etnisk grupp
Siriono
Bredd
45 cm
Händelse - var närvarande vid
Expedition till Bolivia och Peru (1938-1939)
alt
Källor - http
collections.smvk.se, digitaltmuseum.org
Beskrivning
Expedition till Bolivia och Peru 1938-39. Deltagare var Stig Rydén.
Namn - donator
Rydén, Stig
alt
Beskrivning
Stig Rydén (1908-1965), fil.dr., intendent vid Statens Etnografiska Museum, Stockholm. Expedition till Bolivia och Peru 1938/1939. Expedition till Bolivia 1951. Han var elev till den framstående (syd-)amerikanisten Erland Nordenskiöld (död 1932) och verksam vid Etnografiska museet i Göteborg (1940-tal). Han var sedan verksam på Etnografiska museet i Stockholm tills hans plötsliga frånfälle i tjänsten. Rydén inriktade sin arkeologiska och etnografiska forskning på Sydamerikas indianer i Argentina, Bolivia och Chile men även på t.ex. Linné-lärjungen Pehr Löfling och på frihetshjälten Francisco de Miranda från Venezuela. Stig Rydén gjorde dessutom ett viktigt bidrag om den berömda "Nya Sverige"(?)-samlingen på Skoklosters slott. De tämligen få föremålen i samlingen kan sägas spegla bredden i Rydén indianintresse. Litteratur, se t.ex.: ... (SB, 2011-02-09, Etnografiska museets personregister).
Källor - http
collections.smvk.se, 62.88.129.39
Källor, Viaf - samma som
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1939
etn/ark
etnografi
Proveniens
Casarabe, ca 9 mil öster om Trinidad, dpto. Beni, Bolivia.; Trinidad, Bemi, Bolivia. [Haga]
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Bolivia : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Bolivia
Original: beskrivning
Barnbära.
Original: insamlat av
S. Rydén
Original: lokal
Casabre, ung. 9 mil öster om Trinidad, Beni, Bolivia.
Original: skiss eller foto
skiss
Original: stam
Siriono
Datum - registrering
2000-10-02
folk [Haga]
Siriono [Haga]
Belongs to Samling
1941.09

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.