logo

Carlotta - the museum database

1955.13.0561 :: pil

Inventarienummer
1955.13.0561
generalkatalog-nr
84636
Sakord
pil
kategori
vapen
Längd
84 cm
Namn - donator
Wellcome Museum
Beskrivning

Sir Henry Wellcome, London, grundare till ett farmaceutiskt företag med anslutande forskningsinstitut: The Wellcome Medical Institution, med ett medicinskt forskningsbibliotek samt ett medicinhistoriskt museum. Till museet samlade han etnografika från uppköpare i olika delar av världen. Stora delar av denna enorma samling skänktes bort till andra museer, bl.a. till Göteborgs Etnografiska Museum och Statens Etnografiska Museum (se samling 1955.18).

The Historical Medical Museum låg på 54a Wigmore Street, i hjärtat av West End i London. Trots denna centrala plats måste besökarna ansöka skriftligen för att besöka museet. Wellcome uppgav att han inte ville ha "eftersläntrare" eller "de som vill se främmande och nyfikna objekt" i sitt museum. För Wellcome var the Historical Medical Museum lika mycket en plats för seriös forskning som hans vetenskapliga forskningslaboratorier.

Wellcome fortsatte att samla in efter det att museet öppnat 1913. Det verkar som Wellcome mål var att skapa ett "Museum of Man" där hans medicinska samlingar utgjorde en del.

Antalet besökare på Wigmore Street var låga och 1932 stängdes museet och flyttades till nya Wellcome Research Institute på Euston Road.

Källor - http
collections.smvk.se
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1955
etn/ark
etnografi
Världsdel - ursprung
Afrika
Proveniens
Afrika; Afrika. [Haga]
fotograferat
Ja
Original: beskrivning

Pil med bladformig spets av järn. Två nedåtriktade flikar på spetsen. Radial befjädring.

Längd: 84 cm.

Originalnr 24055.

Original: insamlat av
gåva av The Wellcome Historical Medical Museum, 1955
Original: lokal
Afrika
Original: skiss eller foto
skiss
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1955, Etnografiska museet, Göteborg
alt
Källor - http
archive.org, libris.kb.se
Datum - registrering
2000-10-09
Belongs to Samling
1955.13

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.