logo

Carlotta - the museum database

1936.04.0154 :: kalebasskallra, Kalebasskallra.

Inventarienummer
1936.04.0154
generalkatalog-nr
58009
Sakord
kalebasskallra; Kalebasskallra.
Etnisk grupp
Toba; Toba-Pilaga [Haga]
Materialkategori
växt-del
Materialkategori, engelska
plant specimen
Höjd
15 cm
Namn - insamlare
Arnott, John
Beskrivning
John Arnott, missionär, Mission Cheaqueña, Embarcación.
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
etn/ark
etnografi
Proveniens
Sombrero Negro, Formosa, Argentina.; Sombrero Negro, Prov. Formosa, Argentina [Haga]
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Argentina : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Argentina
Original: beskrivning
Kalebasskallra. Gåva.
Original: insamlat av
missionär John Arnott
Original: lokal
Sombrero Negro (distr). Prov. Formosa, Argentina.
Original: skiss eller foto
skiss
Original: stam
Toba-Pilaga
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1936, Göteborgs museum, Årstryck 1937
alt
Källor - http
books.google.se, libris.kb.se, archive.org
Datum - registrering
2000-10-17
Belongs to Samling
1936.04

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.