logo

Carlotta - the museum database

bild

1978.03.0183 :: rot, Lakritsrot

Inventarienummer
1978.03.0183
generalkatalog-nr
95550
Sakord
rot; Lakritsrot
Utlån - aktuellt
2013.0001, Medelhavsmuseet
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2014-02-22
Utställning - utlån
New Egypt
Etnisk grupp
araber; Araber . [Haga]
Materialkategori
växt-del
Materialkategori, engelska
plant specimen
Utställning, extern - ingår i
MM:New Egypt
Källor - http
kulturarvsdata.se
Utställning, extern, del av - ingår i
MM:New Egypt, 1286, Egypt after the pharaohs
Källor - http
kulturarvsdata.se
Utställning, extern, monterdel - ingår i
MM:Egypten 10.7
Källor - http
kulturarvsdata.se
Längd
7,5 cm
Namn - insamlare
Silow, Carl Axel
Beskrivning

Carl Axel Silow (1945-) är fil. kand. och doktor vid entomologiska institutionen vid Uppsala universitet. Silow är en känd expert på främmande kulturer och språk, kanske främst från Afrika. Han tillbringande året 1970-71 i Zambia, där han forskade om insekter och växter. Resan resulterade i att Silow fick en skalbagge uppkallad efter sig, Scarabeus Silow.

Silow har varit kommunpolitiskt aktiv för Miljöpartiet i Göteborg, bland annat som stadssekreterare för Claes Roxbergh när denne var kommunalråd och senare som ordförande för park- och naturnämnden.

Silow är barnbarn till den skånske skulptören Axel Ebbe. (wikipedia, 2012-04-16)

Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Viaf - samma som
viaf.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1978
etn/ark
etnografi
Världsdel - ursprung
Afrika
Land - ursprung
Egypten : Afrika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Egypt
Proveniens
Kairo, Egypten; Kairo, Egypten. [Haga]
Original: beskrivning
Lakritsrot, pulvriseras och äts mot hosta.
Original: insamlat av
C.A Silow
Original: lokal
Kairo,Egypten
Original: skiss eller foto
skiss
Original: stam
araber
Referens - Publicerad i
Sturtevant, William C. & Heizer, Robert Fleming (red.) (1978). Handbook of North American Indians. Vol. 8, California. Washington
Källor - http
libris.kb.se, books.google.se
Egypt, Number in Exhibition
12
Datum - registrering
2000-12-22
Belongs to Samling
1978.03

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.