logo

Carlotta - the museum database

bild

1933.15.0601 :: fragment, Lerkärlsfragment.

Object description
Keramisk fragment. Del av kanten. Graverade linjer och cuñas som dekor. Lågland influence?
  • Data elements
Inventarienummer
1933.15.0601
generalkatalog-nr
54808
Sakord
fragment; Lerkärlsfragment.
del
fragment (kant)
Sakord, spanska
fragmento
Materialkategori
keramik
Materialkategori, engelska
ceramics
Bredd
5 cm
Längd
7 cm
Händelse - var närvarande vid
Expedition till Sydamerika (1932)
Källor - http
digitaltmuseum.org, collections.smvk.se
Beskrivning
År 1932 befann sig Stig Rydén i Sydamerika, bland annat i Argentina och Bolivia. Utgrävningar gjordes i La Candelariaområdet av Alfred Metraux, Stig Rydén och Rodolfo Schreiter. Utgrävningarna gjordes under två olika tillfällen med en sammanlagd tid av två månader.
Namn - insamlare
Rydén, Stig [Haga]
alt
Beskrivning
Stig Rydén (1908-1965), fil.dr., intendent vid Statens Etnografiska Museum, Stockholm. Expedition till Bolivia och Peru 1938/1939. Expedition till Bolivia 1951. Han var elev till den framstående (syd-)amerikanisten Erland Nordenskiöld (död 1932) och verksam vid Etnografiska museet i Göteborg (1940-tal). Han var sedan verksam på Etnografiska museet i Stockholm tills hans plötsliga frånfälle i tjänsten. Rydén inriktade sin arkeologiska och etnografiska forskning på Sydamerikas indianer i Argentina, Bolivia och Chile men även på t.ex. Linné-lärjungen Pehr Löfling och på frihetshjälten Francisco de Miranda från Venezuela. Stig Rydén gjorde dessutom ett viktigt bidrag om den berömda "Nya Sverige"(?)-samlingen på Skoklosters slott. De tämligen få föremålen i samlingen kan sägas spegla bredden i Rydén indianintresse. Litteratur, se t.ex.: ... (SB, 2011-02-09, Etnografiska museets personregister).
Källor - http
collections.smvk.se, 62.88.129.39
Källor, Viaf - samma som
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - donator
Rydén, Stig
alt
Beskrivning
Stig Rydén (1908-1965), fil.dr., intendent vid Statens Etnografiska Museum, Stockholm. Expedition till Bolivia och Peru 1938/1939. Expedition till Bolivia 1951. Han var elev till den framstående (syd-)amerikanisten Erland Nordenskiöld (död 1932) och verksam vid Etnografiska museet i Göteborg (1940-tal). Han var sedan verksam på Etnografiska museet i Stockholm tills hans plötsliga frånfälle i tjänsten. Rydén inriktade sin arkeologiska och etnografiska forskning på Sydamerikas indianer i Argentina, Bolivia och Chile men även på t.ex. Linné-lärjungen Pehr Löfling och på frihetshjälten Francisco de Miranda från Venezuela. Stig Rydén gjorde dessutom ett viktigt bidrag om den berömda "Nya Sverige"(?)-samlingen på Skoklosters slott. De tämligen få föremålen i samlingen kan sägas spegla bredden i Rydén indianintresse. Litteratur, se t.ex.: ... (SB, 2011-02-09, Etnografiska museets personregister).
Källor - http
collections.smvk.se, 62.88.129.39
Källor, Viaf - samma som
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1932
digitalfoto nr
1933-15-0601
etn/ark
arkeologi
Obs.: Beskrivning
Keramisk fragment. Del av kanten. Graverade linjer och cuñas som dekor. Lågland influence?
Obs.: fyndomständigheter
Samlade av Stig Rydén
Obs.: litteratur
Stig Ryden 1936. Archaeological Researches in the Department of La Candelaria (prov. Salta, Argentina). Göteborg 1936. Antonio Serrano 1966. Manual de la Cerámica Indígena. Segunda edición. Editorial Assandri. Córdoba. Pedro Krapovikas 1968. Arqueología del Alto Medina, Provincia de Tucumán, República Argentina. REHUE 1, Universidad de Concepción. Concepción. 89-124. Osvaldo Heredia 1970. La Cultura Candelaria. REHUE 3, Universidad de Concepción. Concepción. 55-82.
Proveniens
Loma Blanca, La Candelaria. Provinsen Salta, Argentina; Loma Blanca, La Candelaria, prov Salta, Argentina. [Haga]
Tjocklek
0,7 cm
Vikt
28 g
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Argentina : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Argentina
fotograferat
Ja
Typ & teknik: typ
Candelaria
Typ & teknik: teknik
polerad ?; graverad (linjer och "cuñas")
Typ & teknik: period
La Candelaria Kultur (200 BC- AC1200 ?)
Typ & teknik: material
brunt fint gods (?); glimmer (?)
Original: beskrivning
Lerkärlsfrgmt, ristornerat kantskärva.
Original: insamlat av
Stig Rydén
Original: lokal
Loma Blanca, La Candelaria, Provinsen Salta. Argentina.
Original: skiss eller foto
skiss
Tillståndsbedömning
Tvättas med bunden fukt (avjoniserat vatten); Relativt ren skärva , inga jordrester
Konserveringsåtgärd - Utförd
Tvättas med bunden fukt (avjoniserat vatten)
Konserveringsåtgärd - Lista
våtrengöring
Datum - Påbörjad konservering
1999-06-07
Datum - Slutförd konservering
00.06.26 N F-T
Datum - registrering
1998-06-10
Belongs to Samling
1933.15

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.