logo

Carlotta - the museum database

1935.39.0576a-b :: korg, lock

Inventarienummer
1935.39.0576a-b
generalkatalog-nr
57583
Sakord
korg; lock
Sakord, engelska
basket
Etnisk grupp
Padaung. [Haga]
Namn - insamlare
Malaise, Ebba (1890-11-23 - 1975), lärarinna
alt
Beskrivning
Ella Malaise (född Söderhell), född 23 november 1890 , Gävle, Gävleborg, död 1975, fru till René Malaise. De vistades i Burma och gjorde där insamlingar.
Källor - http
www.geni.com, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Malaise, René Edmond (1873 - 1978), entomolog, intendent
alt
Beskrivning

René Malais, entomolog, forskningsresande, fil.dr.1945. Intendent vid Naturhistoriska Riksmuseets entomologiska avd.,1953-58. År 1920-22 deltog M. tills. med Sten Bergman och Eric Hultén i Svenska Kamtchatkaexpeditionen och 1934 företog M. en egen expedition till Burma. Han insamlade betydande material av olika djurgrupper, främst insekter. Han konstruerade en effektiv tältliknande fälla för fångst av flygande insekter.

M. intresserade sig också för geologi och hans arbete " Atlantis, en geologisk verklighet" (1951) väckte viss uppmärksamhet. /US

Han gjorde även en egen resa till Kamtchatka senare (efter 1923) med sin dåvarande hustru Ester Blenda Nordström 20100329/AS. (Personregister, Etnografiska museet, Stockholm, 2010-09-27)

Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1934
etn/ark
etnografi
Proveniens
Kaung maing. [Haga]
Geografiskt namn - annat
Myanmar
Världsdel - ursprung
Asien
Land - ursprung
Burma (Myanmar) : Asien
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Myanmar
fotograferat
Ja
Typ & teknik: typ
Halvfabrikat.
Original: beskrivning

Korg med lock. halvfabrikat.

a)saknas 8-2-82, Wau.

Original: insamlat av
Dr. René Malaise
Original: lokal
Kaung Maing, Pekkong distr., Burma.
Original: skiss eller foto
skiss
Original: stam
Paddang
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1935, Göteborgs museum, Årstryck 1936
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org, books.google.se
Datum - registrering
1999-11-22
Belongs to Samling
1935.39

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.