logo

Carlotta - the museum database

bild

1932.22.0075d :: fiskeredskap, Fiskkorg

Inventarienummer
1932.22.0075d
generalkatalog-nr
52292
Sakord
fiskeredskap; Fiskkorg
Materialkategori
?
mått
a: 350 cm, c: 225 cm, d: 40 cm, e: 60 cm, f: 550 cm, g: 100 cm, h:35 cm, 1: 30 cm
Händelse - var närvarande vid
Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
Källor - http
collections.smvk.se, digitaltmuseum.org
Beskrivning

Mellan 1927 och 1935 ledde Hedin den svensk-kinesiska expeditionen till Centralasien. Vid Hedins tidigare expeditioner hade han varit ensam västerlänning, medan han nu var ledare för ett vandrande universitet som bestod av ett stort antal svenska och kinesiska vetenskapsmän, däribland arkeologer, botaniker och etnografer. Bland de svenska deltagarna fanns Georg Söderbom, Folke Bergman, David A:son Hummel, August Larson (hertig Larson) och Gösta Montell.

Mellan 1927 och 1928 var expeditionen finansierad av Lufthansa och hade flera tyska deltagare. Den skulle göra en allsidig utforskning av de centralasiatiska ökenområdenas naturförhållanden och geografi och Lufthansa hade som villkor att expeditionen skulle undersöka möjliga platser för mellanlandningar på den planerade flyglinjen Berlin-Peking-Shanghai. När militärguvernören i Sinkiang förbjöd flygningar över sitt område tog finansieringen slut. Hedin lyckades dock få finansiering från den svenska riksdagen och privatpersoner, vilket gjorde att expeditionen kunde fortsätta mellan 1929 och 1933, efter förhandlingar med den nye makthavaren i Nanking, Chiang Kai-shek. Stora delar av Inre Mongoliet, Nanshan, Tsaidam, Tarimbäckenet, Tian Shan och nordvästra Tibet utforskades. Ett mycket omfattande material samlades in, en noggrann kartering utfördes och Centralasiens klimatologi klarlades.

Mellan 1933 och 1935 finansierades expeditionen av den kinesiska regeringen, med uppdraget att vid sidan av de vetenskapliga undersökningarna studera möjligheten att bygga bilvägar längs de urgamla karavanlederna i Sinkiang. Denna farofyllda färd har Hedin skildrat i trilogien Stora hästens flykt (1935), Sidenvägen (1936) och Den vandrande sjön (1937).

Den stora mängden forskningsresultat publicerades mellan 1937 och 1992 i skriftserien Reports from the scientific expedition to the north-western provinces of China under leadership of Dr. Sven Hedin. (Wikipedia 2015-03-10)

Namn - insamlare
Montell, Gösta (1899 - 1975), arkeolog, etnograf
alt
Beskrivning
Gösta Montell, etnograf, arkeolog och museiman. M. studerade på 1920-talet etnografi i Göteborg under Erland Nordenskiölds ledning. Han disputerade 1929 på avhandlingen Dress and Ornaments in Ancient Peru. M. flyttade därefter till Stockholm och arbetade på Statens etnografiska museum (nuv. Etnografiska museet). Tillsammans med kollegan Sigvald Linné deltog han i museets etnografiska och arkeologiska expedition till Mexico 1934-35. Med tiden kom han att ägna sig åt Östasien, främst Kina. Han var bl.a. medarbetare till Sven Hedin under dennes expeditioner. Efter Hedins bortgång blev han, vid sidan av arbetet på museet i Stockholm, föreståndare för Sven Hedins Stiftelse. Bland hans publicerade verk märks Mexikanskt indianliv i forntid och nutid (1936) och "Statens etnografiska museums expedition till Mexico 1934-35: De etnografiska undersökningarna" i Ethnos 1937. (Nationalencyklopedin, Personregister, Etnografiska museet, Stockholm).
Källor - http
kulturarvsdata.se, libris.kb.se, 62.88.129.39, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - förvärvat från
Hedin, Sven Anders (1865 - 1952), författare, geograf, upptäcktssresande
alt
Beskrivning

Sven Hedin var forskningsresande, geograf, författare. Fil.dr.

H. blev adlad 1902.

Efter att ha tagit en doktorsgrad i Halle (1892) genomförde H. tre egna expeditioner i Centralasien (1893-97, 1899-1902, 1905-09). H. gjorde 1916 en färd till Mellanöstern och 1923 en jordenruntresa.

År 1927 återvände H. till Centralasien för att på uppdrag av Lufthansa undersöka flygrutter och etablera affärskontakter mellan Europa och Fjärran Östern. Han stannade, med korta avbrott, till 1935 som chef för en serie expeditioner och forskningsföretag.

Åren 1933-35 undersökte H. på kinesiska regeringens uppdrag möjligheten att bygga bilvägar längs de gamla karavanlederna genom Gobiöknen.

Expeditionerna 1927-35, som var de vetenskapligt mest produktiva, var tidiga prov på mångvetenskapligt multinationellt fältarbete.

Den vetenskapliga publikationsserien från Hedinexpeditionen är beräknad att omfatta cirka 50 volymer.

H. har även författat många reseskildringar.

En stor tillgång har H. haft i sin talang som tecknare i detta sammanhang. H. ritade tusentals kartor och teckningar och hopbragte stora samlingar av geologiskt och etnografiskt material.

H. var ledamot av såväl Svenska Akademien (från 1913) som Vetenskapsakademien och mottog hedersdoktorat från univ. som Oxford, Cambridge och Harvard.

Källor - http
collections.smvk.se, commons.wikimedia.org, libris.kb.se, collections.smvk.se, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
etn/ark
etnografi
Proveniens
Kina. Från ett område kring järnvägsstationen Feng Tai sydväst om Peiping.
Geografiskt namn - annat
Peiping; Feng Tai; Peking
Världsdel - ursprung
Asien
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
China
Ort - ursprung
Fengtai
Region - ursprung
Beijing
fotograferat
Ja
Original: beskrivning
Fiskredskap Fischereigerät, 8 teilig. a)Netz b)I-IV Netzstangen 5 stück (4 finns) c) Netzschöpfer d) Mattenfischbehälter e)kleines Fischnetz f)Netzschnur g)Strohkleid für Regen h)Strohhut i)en korg Vid katalogiseringen saknades en nätstång (b IV). Samtliga nätstänger (b I-III) voro itusågade i tvenne delar. C består av en bambustång och en liten nätkasse, D är en större korg, E en mindre dito, F ett rep med inknutna fyra stycken pinnar. I korgen E låg en annan korg märkt I, vilken saknades i originalkatalogen. OBS. 2 st. nätstänger ligger tillsammans med B I-IV. 9-12-77.
Original: insamlat av
Gösta Montell
Original: skiss eller foto
Foto finns på originalkort. Foto Hedin-expeditionen.
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1932, Göteborgs museum, Årstryck 1933
alt
Källor - http
libris.kb.se, books.google.se, archive.org
Datum - registrering
1999-03-26
Belongs to Samling
1932.22

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.