logo

Carlotta - the museum database

1944.01.0236 :: kärl, Fragment.

Inventarienummer
1944.01.0236
generalkatalog-nr
71638
Sakord
kärl; Fragment.
Sakord, engelska
vessel
del
fragment
Materialkategori
keramik
Materialkategori, engelska
ceramics
Händelse - var närvarande vid
Expedition till Bolivia och Peru (1938-1939)
alt
Källor - http
collections.smvk.se, digitaltmuseum.org
Beskrivning
Expedition till Bolivia och Peru 1938-39. Deltagare var Stig Rydén.
Namn - donator
Rydén, Stig
alt
Beskrivning
Stig Rydén (1908-1965), fil.dr., intendent vid Statens Etnografiska Museum, Stockholm. Expedition till Bolivia och Peru 1938/1939. Expedition till Bolivia 1951. Han var elev till den framstående (syd-)amerikanisten Erland Nordenskiöld (död 1932) och verksam vid Etnografiska museet i Göteborg (1940-tal). Han var sedan verksam på Etnografiska museet i Stockholm tills hans plötsliga frånfälle i tjänsten. Rydén inriktade sin arkeologiska och etnografiska forskning på Sydamerikas indianer i Argentina, Bolivia och Chile men även på t.ex. Linné-lärjungen Pehr Löfling och på frihetshjälten Francisco de Miranda från Venezuela. Stig Rydén gjorde dessutom ett viktigt bidrag om den berömda "Nya Sverige"(?)-samlingen på Skoklosters slott. De tämligen få föremålen i samlingen kan sägas spegla bredden i Rydén indianintresse. Litteratur, se t.ex.: ... (SB, 2011-02-09, Etnografiska museets personregister).
Källor - http
collections.smvk.se, 62.88.129.39
Källor, Viaf - samma som
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1938
etn/ark
arkeologi
Obs.: fyndomständigheter
Husgrund 1.
Obs.: litteratur
Rydén, S. (1947). Archaeological Researches in the Highlands of Bolivia (p. 182-338).
Proveniens
Cchaucha del Kjula Marca, öster om Sollkatiti, prov. Ingavi, dpto. La Paz, Bolivia.; Husgrund 1, Cchaucha del Kjula Marca, dept. La Paz, prov. Ingavi, Bolivia. [Haga]
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Bolivia : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Bolivia
Original: beskrivning
Fragment med målad dekor. Husgrund 1.
Original: insamlat av
Stig Rydén
Original: lokal
Cchaucha del Kjula Marca, dept. La Paz, prov. Ingavi, Bolivia.
Original: skiss eller foto
skiss
Datum - registrering
2001-10-09
Belongs to Samling
1944.01

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.