logo

Carlotta - the museum database

bild

1924.02.0635 :: pärla, Stenpärla

Inventarienummer
1924.02.0635
generalkatalog-nr
26695
Sakord
pärla; Stenpärla
Sakord, engelska
stone
Etnisk grupp
arhuaco
Etnisk grupp, tidigare benämning
ijca [Haga]; aruaco; bintucua; bintuk; bíntukua; ica; ijka; ika; ike
Materialkategori
litiskt; sten
Händelse - var närvarande vid
Bolinders forskningsresa till Colombia och Venezuela (1920-1921)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning
Gustaf Bolinders expedition (forskningresa) till Colombia och Venezuela 1920-1921. Han besökte Goajirahalvö och intilliggande delar av Venezuela.
Namn - insamlare
Bolinder, Gustaf Wilhelm (1888-12-19 - 1957-07-16), professor
alt
Beskrivning

Gustaf Bolinder var författare, etnograf, forskningsresande. Professor 1935 -36 vid univ. i Bogotá, Colombia. Expedition i Colombia jan. - maj 1935. Känd framför allt genom sina resor i Sydamerika, där han besökt Colombia och Venezuela för studier av olika indianstammars liv och insamling av etnografika. Drsavhandling "Ijca-indianernas kultur" (1918). Skrivit en rad reseskildringar om sina upplevelser i Sydamerika. Resor dit 1914-16, 1920-21, 1935-36, 1936-37 och 1942.

B. var även en beprövad Afrikaresenär. Marocko 1925 och 1929, Sierra Leone och Nigeria 1930-31, Liberia 1938. Även skrivit en rad andra böcker i etnografiska och kulturhistoriska ämnen samt utgivit talrika böcker för ungdom. /US

Far till Sif (Siv).

Källor - http
libris.kb.se, collections.smvk.se, www.geni.com
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1920
etn/ark
arkeologi
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Colombia : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Region - ursprung
Sierra Nevada de Santa Marta
Geografiskt namn - annat
Amerika
Proveniens
Sierra Nevada de S. Marta; Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. [Haga]
Original: beskrivning
Stenpärla, funnen i en mamas (medicinmans) grav.
Original: insamlat av
Gustaf Bolinder
Original: lokal
Sierra Nevada de S. Marta, Colombia.
Original: skiss eller foto
skiss
Original: stam
(Ijca)
Datum - registrering
2002-02-12
Belongs to Samling
1924.02

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.