logo

Carlotta - the museum database

1910.03.0137 :: svärd

Object description

I Walldéns originalkatalog står det: "Svärd från en grav på vilken den använts som prydnad. Troligen från Europa. Babwende, Nedre Kongo." Ingen exakt platsangivelse ges för graven, men Walldén var aktiv som missionär i Mukimbungu, Nganda och Kinkenge, vilket alla är platser i Nedre Kongo. Svärdets europeiska ursprung har bekräftats genom två experter: Amanda Sengeløv (Leiden University och Ghent University) samt Jan Piet Puype (fristående expert på äldre europeiska svärd, Nederländerna). Sengeløv skriver, i en MA-uppsats - baserad på utgrävningar i Kindoki i Nedre Kongo - om ceremoniella svärd i gravar (Sengeløv 2014), att europeiska svärd användes av kongolesiska eliter som maktsymboler eller rituella föremål och ofta begravdes tillsammans med personer av hög status. Under 1800-talet användes allt oftare inhemskt tillverkade svärd. Puype bedömmer att svärdet är ett modifierat franskt artillerisvärd från 1800-talets första halva, men att bladet är ditsatt i efterhand:

"More specifically, the sword can be determined as a 'Sabre d'artillery à pied, modèle de 1816 modifié'. That is to say, only the mononbloc hilt in brass can be determined as such, for the blade comes from elsewhere and is clearly not of the straight double-edged glaive-type.

To support my statement I am attaching two scans from the book by Michel Pétard, Des sabres et des épées : tome troisième (Nantes etc., 2005) on which the French artillery sword M.1816 is pictured (No. 537) and described. Your sword, however, is a sub-type of the M.1816, from which (as Pétard explains) the Bourbon fleur-de-lis on the pommel became deleted from 1830 onwards. Since it was formally a new pattern the 1830 version might also be called the 'M.1830'. It was in use until 1846, as all reported by Pétard. As I have implicated before, the curved single-edged blade now on the sword does not belong. Why some native would have replaced the original straight blade by a curved one is a pure matter of speculation. For that this blade was married to this hilt is certain. The changing of blades happened all the time during the past, but the replacement of straight blades by curved ones is very odd and needs explanation." (Jan Piet Puype, epost 2016-08-26)

Jämför med:

Världskulturmuseet:

1938.22.0263 (rakt blad, likadant handtag)

1938.22.0264 (likadant blad och handtag)

Etnografiska museet, Stockholm:

1993.06.0153 (likadant blad och handtag)

  • Data elements
Inventarienummer
1910.03.0137
generalkatalog-nr
07034
Tidigare identitet
0000.00.3950
Sakord
svärd
Sakord, engelska
sword
kategori
vapen
underkategori
närstridsvapen; ceremoniellt vapen
Etnisk grupp
babwende; Babwende. [Haga]
Materialkategori, engelska
metal
Utställning - ingår i
Korsvägar 1 - (plan 4)
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2017-04-08, 2016-05-20
Utställning, del av - ingår i
Korsvägar 1 - Zon D
alt
Utställning, monterdel - ingår i
Korsvägar 1 Zon D2
alt
Bredd
10,5 cm
Höjd
2,5 cm
Längd
62 cm
Användningsområde
gravprydnad
Namn - insamlare
Walldén, Johan Wilhelm (1863-07-08 - 1926-09-01), missionär
alt
Beskrivning
Johan Wilhelm Walldén, född i Wallstorp, Barkeryds socken, Jönköpings län 8 juli 1863. Död i Jönköping 1 september 1926. Efter folkskola, skomakare. Värnplikt på Skillingaryd. 1884-1888 missionsskola i Vinslöv och Kristinehamn. 1888-1889 missionsinstitut Harley House London.1889-1902 missionär i Sv. Missionsförbundets tjänst i belgiska Kongo (Mukimbungu, Nganda och Kinkenge). 1902-1926 distriktsföreståndare i Svenska Missionsförbundets tjänst i Jönköping. Gift 26 augusti 1891 med missionären Johanna Charlotta Söderholm, f. 26 oktober 1863, död 15 december 1941.
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - säljare
Walldén, Johan Wilhelm (1863-07-08 - 1926-09-01), missionär
alt
Beskrivning
Johan Wilhelm Walldén, född i Wallstorp, Barkeryds socken, Jönköpings län 8 juli 1863. Död i Jönköping 1 september 1926. Efter folkskola, skomakare. Värnplikt på Skillingaryd. 1884-1888 missionsskola i Vinslöv och Kristinehamn. 1888-1889 missionsinstitut Harley House London.1889-1902 missionär i Sv. Missionsförbundets tjänst i belgiska Kongo (Mukimbungu, Nganda och Kinkenge). 1902-1926 distriktsföreståndare i Svenska Missionsförbundets tjänst i Jönköping. Gift 26 augusti 1891 med missionären Johanna Charlotta Söderholm, f. 26 oktober 1863, död 15 december 1941.
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Winther Åshaug, Ina Marie
Beskrivning
Ina Marie Winther Åshaug, född 15 december 1983, Brönnöysund, Norge, konstnär och fotograf. Började arbeta som fotograf vid Världskulturmuseet, Göteborg, hösten 2014.
Källor - http
inamarie.se, collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Sökord
M.1816
etn/ark
etnografi
Obs.: Beskrivning

I Walldéns originalkatalog står det: "Svärd från en grav på vilken den använts som prydnad. Troligen från Europa. Babwende, Nedre Kongo." Ingen exakt platsangivelse ges för graven, men Walldén var aktiv som missionär i Mukimbungu, Nganda och Kinkenge, vilket alla är platser i Nedre Kongo. Svärdets europeiska ursprung har bekräftats genom två experter: Amanda Sengeløv (Leiden University och Ghent University) samt Jan Piet Puype (fristående expert på äldre europeiska svärd, Nederländerna). Sengeløv skriver, i en MA-uppsats - baserad på utgrävningar i Kindoki i Nedre Kongo - om ceremoniella svärd i gravar (Sengeløv 2014), att europeiska svärd användes av kongolesiska eliter som maktsymboler eller rituella föremål och ofta begravdes tillsammans med personer av hög status. Under 1800-talet användes allt oftare inhemskt tillverkade svärd. Puype bedömmer att svärdet är ett modifierat franskt artillerisvärd från 1800-talets första halva, men att bladet är ditsatt i efterhand:

"More specifically, the sword can be determined as a 'Sabre d'artillery à pied, modèle de 1816 modifié'. That is to say, only the mononbloc hilt in brass can be determined as such, for the blade comes from elsewhere and is clearly not of the straight double-edged glaive-type.

To support my statement I am attaching two scans from the book by Michel Pétard, Des sabres et des épées : tome troisième (Nantes etc., 2005) on which the French artillery sword M.1816 is pictured (No. 537) and described. Your sword, however, is a sub-type of the M.1816, from which (as Pétard explains) the Bourbon fleur-de-lis on the pommel became deleted from 1830 onwards. Since it was formally a new pattern the 1830 version might also be called the 'M.1830'. It was in use until 1846, as all reported by Pétard. As I have implicated before, the curved single-edged blade now on the sword does not belong. Why some native would have replaced the original straight blade by a curved one is a pure matter of speculation. For that this blade was married to this hilt is certain. The changing of blades happened all the time during the past, but the replacement of straight blades by curved ones is very odd and needs explanation." (Jan Piet Puype, epost 2016-08-26)

Jämför med:

Världskulturmuseet:

1938.22.0263 (rakt blad, likadant handtag)

1938.22.0264 (likadant blad och handtag)

Etnografiska museet, Stockholm:

1993.06.0153 (likadant blad och handtag)

Tidpunkt - tillverkning, tidigast
1830
Tidpunkt - tillverkning, senast
1846
Beskrivning, franska
Sabre d'artillery à pied, modèle de 1816 modifié
Världsdel - ursprung
Afrika; Europa
Land - ursprung
Frankrike : Europa
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Democratic Republic of the Congo
Proveniens
Nedre Kongo. [Haga]
fotograferat
Nej
Typ & teknik: period
1830-1846
Original: beskrivning

Svärd från en grav på vilken den använts som prydnad.

Köpt.

Original: insamlat av
Missionär W. Walldén
Original: lokal
Nedre Kongo
Original: skiss eller foto
skiss
Original: stam
Babwende.
Referens - källa
De Schryver, Gilles-Maurice, Karlis Karklins, Igor Matonda, Caroline Polet, Amanda Sengeløv, and Koen Bostoen, 2015. The Elusive Archaeology of Kongo Urbanism: The Case of Kindoki, Mbanza Nsundi (Lower Congo, DRC). African Archaeological Review, 32(3):369-412.
Källor - http
doi:10.1007/s10437-015-9199-2
Sengeløv, Amanda, 2014. Mbele a Lulendo: een studie naar de herkomst en context van de zwaarden gevonden op het gravfeld te Kindoki, Mbanza Nsundi, Bas-Congo (=Mbele a lulendo: a study of the provenance and context of the swords found at Kindoki cemetery, Mbanza Nsundi, Bas-Congo). Master dissertation, Archaeology, Universiteit Gent.
Utställningstext, Korsvägar

Ceremoniellt svärd från en gravplats. Svärdet (mbele a lulendo) var en symbol för hövdingens rätt att döma och ibland även ta en undersåtes liv. De kungliga kraftföremålen tillhörde ämbetet och gick i arv till efterföljaren när en hövding dog.

Men just svärdet verkar ofta ha begravts tillsammans med den avlidne hövdingen, vilket utgrävningar i området visar. Detta är ett artillerisvärd tillverkat i Frankrike under första halvan av 1800-talet.

Datum - registrering
2002-06-11
Belongs to Samling
1910.03

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.