logo

Carlotta - the museum database

bild

1880.04 :: Vega

Object description

Vega samlingen består av föremål från samojeder, tjuktjer och Alaska- (inuiter) eskimåer.

Samojeder

Föremål som av A.E. Nordenskiöld insamlats på en offerplats under ett uppehåll på ön Waigatsch, som ligger mellan fastlandet och Nova Semlja på västsidan av Kara-sjön.

Tjuktjer

Samlingen från den arktiska kusten av Tjuktjerhalvön med föremål från kusttjuktjerna är vid sidan av samlingarna i St Petersburg och New York (Jessupexpeditionen) den mest omfångsrika och fullständiga inom alla områden.

Innuiter, Sibiriska Alaska eskimåer

Japanska föremål (se samling nr 1996.16) smat litteratur:

vid uppehållet i Japan uppdrog A.E. Nordenskiöld åt en ung japan att för expeditionens räkning göra inköp av japansk litteratur. Totalt ca 1000 titlar. Boksamlingen förvaras nu på Östasiatiska biblioteket i deposition från Kungliga biblioteket. (se ref Catalogue de la Biblioteque Japonaise de Nordenskiöld, 1883 samt EDGREN, J. S.

CATALOGUE OF THE NORDENSKIÖLD COLLECTION of Japanese books in the Royal Library.

(Acta bibliothecae regiae Stockholmiensis,XXXIII). Stockholm 1980). /PH

Samlingsnummer
1880.04
Samlingsnamn
Vega
Omfattning
1880.4.1-1280
Etnisk grupp - ursprung
inuiter; nenets; tjuktjer
Etnisk grupp - tidigare benämning
eskimå; eskimo; samojeder
Region - ursprung
Alaska; Port Clarence; Fieldiana
Land - ursprung
Japan : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Ryssland : Europa
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
USA : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Asien; Nordamerika
Geografiskt namn - annat
Arctic; Arktis; Nordamerika; North America
Beskrivning

Vega samlingen består av föremål från samojeder, tjuktjer och Alaska- (inuiter) eskimåer.

Samojeder

Föremål som av A.E. Nordenskiöld insamlats på en offerplats under ett uppehåll på ön Waigatsch, som ligger mellan fastlandet och Nova Semlja på västsidan av Kara-sjön.

Tjuktjer

Samlingen från den arktiska kusten av Tjuktjerhalvön med föremål från kusttjuktjerna är vid sidan av samlingarna i St Petersburg och New York (Jessupexpeditionen) den mest omfångsrika och fullständiga inom alla områden.

Innuiter, Sibiriska Alaska eskimåer

Japanska föremål (se samling nr 1996.16) smat litteratur:

vid uppehållet i Japan uppdrog A.E. Nordenskiöld åt en ung japan att för expeditionens räkning göra inköp av japansk litteratur. Totalt ca 1000 titlar. Boksamlingen förvaras nu på Östasiatiska biblioteket i deposition från Kungliga biblioteket. (se ref Catalogue de la Biblioteque Japonaise de Nordenskiöld, 1883 samt EDGREN, J. S.

CATALOGUE OF THE NORDENSKIÖLD COLLECTION of Japanese books in the Royal Library.

(Acta bibliothecae regiae Stockholmiensis,XXXIII). Stockholm 1980). /PH

Tidpunkt - förvärv i fält
1878
Namn - förvärvat från
Nordenskiöld, Adolf Erik
alt
Beskrivning

Friherre, polarforskare, mineralog. Professor och intendent för Naturhistoriska Riksmuseets mineralogiska avd. 1858, vilken tjänst han innehade till sin död 1901. N. gjorde totalt tio polarexpeditioner, av vilka han själv ledde åtta.

De två första exp. ägde rum 1858 och 1861 under Torells ledning. N. besökte fem gånger Spetsbergen/Svalbard (1858, 1861, 1864, 1868, 1872-73 med övervintring), två gånger Grönland (1870, 1883), två gånger Jenisej (1875,1876) och seglade 1878-80 ombord på Vega genom nordostpassagen.

N:s första forskningsresa som expeditionsledare utförde han 1864 till Spetsbergen.

N. hade med Vega-expeditionen 1878-80 vunnit den europeiska kapplöpningen om nordostpassagen, efter en triumfartad färd över asiatiska och europeiska farvatten. Hemkomsten skedde den 24 april 1880, följd av storartade hyllningar.

Unikt etnologiskt material insamlades och dessa saml. förvaras på Etnografiska museet i Stockholm. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
kulturarvsdata.se, museum.helsingborg.se, carlotta.malmo.se, kulturarvsdata.se, collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Vega-expeditionen 1878-1880
Tidpunkt - förvärv till museet
1880
Förvärvsomständigheter - i fält
Den 28 september 1878 frös Vega fast i isen vid Tjuktjerhalvön. De tillbringade vintern där och det skulle dröja till den 18 juli innan båten kom loss igen. Under den tiden förvärvade Nordenskiöld stora delar av samlingen.
Förvärvsomständigheter - till museet

Samlingen donerad 1880 av A. E. Nordenskiöld till Naturhistoriska Riksmuseets etnografiska avdelning.

Samlingen ställdes ut på Kungl Slottet datum

Källor

Nordenskiöld, A. E. Vegas färd kring Asien och Europa. Del I och II, Stockholm, 1880.

Bogoras, Waldemar. 1904 The Chukchee. I. Material Culture,

ibid 1907. The Chukchee II. Religion

The Jesup North Pacific Expedition. Memoir of the American Museum of Natural History, vol VII:I-II. New York.

VanStone, James W. The Nordensiöld Collection of Eskimo Material Culture from Port Clarence, Alaska, Field Museum of Natural History, Fieldiana Anthropology no 14, 1990.

Rosny, Leon de ed. 1883. Catalogue de la Bibliothèque Japonaise de Nordenskiöld, Paris.

Thorén, Ragnar. 1979. Svenska Arktiska expeditioner under 1800-talet Kungälv.

International Fisheries Exhibition, Edinburgh, 1882. Appendix to Catalogue of Mr Oscar Dickson´s Swedish Collection, Stockholm, 1882.

Mason, O. T. Throwing sticks in US National Museum, 1884.

; Stone, James van. The Nordenskiöld Collection of Eskimo...from Port Clarence. Fieldiana, Anthropology New Series, No. 14, Chicago, 1989.
Källor - http
archive.org
Anmärkning
Enligt notering i generalkatalog utgör nr 1280-1330 teckningar som tidigare varit fotosamling 422. Teckningar 1280-1290 har varit utställda i Nordasiatiska utställningen mars 1959.
Sökord
båt; dräkt; Farkost; Modell; James van Stone; fiske; mask
Sökord, engelska
boat; dress; Kayak; Maritime navigatioon; Model; Fishing
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
RY2; NA13

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.