logo

Carlotta - the museum database

Nordenskiöld, Adolf Erik :: professor, friherre, polarforskare

Object description

Friherre, polarforskare, mineralog. Professor och intendent för Naturhistoriska Riksmuseets mineralogiska avd. 1858, vilken tjänst han innehade till sin död 1901. N. gjorde totalt tio polarexpeditioner, av vilka han själv ledde åtta.

De två första exp. ägde rum 1858 och 1861 under Torells ledning. N. besökte fem gånger Spetsbergen/Svalbard (1858, 1861, 1864, 1868, 1872-73 med övervintring), två gånger Grönland (1870, 1883), två gånger Jenisej (1875,1876) och seglade 1878-80 ombord på Vega genom nordostpassagen.

N:s första forskningsresa som expeditionsledare utförde han 1864 till Spetsbergen.

N. hade med Vega-expeditionen 1878-80 vunnit den europeiska kapplöpningen om nordostpassagen, efter en triumfartad färd över asiatiska och europeiska farvatten. Hemkomsten skedde den 24 april 1880, följd av storartade hyllningar.

Visat namn
Nordenskiöld, Adolf Erik
SMVK-EM - samma som
1015965
Personefternamn
Nordenskiöld
Personförnamn
Adolf; Erik
Persontitel
professor; friherre; polarforskare
Händelse - var närvarande vid
Expedition till Grönland (1870-1871)
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
www.filipstadsbergslag.com, collections.smvk.se
Beskrivning
Adolf Nordenskiöld åkte till Grönland 1870. Expeditionen gjordes med Sven Berggren (Wikipedia 2014), Per Öberg (www.filipstadsbergslag.com) och Theodor Nordström och bekostades av Oscar Dickson. (Svenskt biografiskt handlexikon / II:201). Ett syfte var att studera och skaffa slädhundar. Detta var en förberedelse för den kommande expeditionen till Spetsbergen, den så kallade Svenska polarexpeditionen 1872-73. Han kom dock fram till att hundar inte skulle vara lämpliga för expeditionen. Under expeditionen fann man även en stor järnmeteorit som nu finns på Naturhistoriska Riksmuseet. År 1871 var Fredrik von Otter chef på kanonbåten Ingegerd med befäl över briggen Gladan på dessa fartygs expeditioner till Baffinbukten för att från Discoön vid Grönlands västkust hämta den så kallade Nordenskiöldska järnmeteoriten på cirka 25 ton. (Wikipedia 2014). Med här var Theodor Magnus Fries.
Svenska Polarexpeditionen (1872-1873)
Beskrivning
Svenska Polarexpeditionen med Adolf Nordenskiöld.
Vegaexpeditionen (1878-1880)
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
digitaltmuseum.org, www.wikidata.org, collections.smvk.se
Beskrivning
Vegaexpeditionen 1878-1880 under ledning av Adolf Erik Nordenskiöld var den första expeditionen som fann och genomseglade hela Nordostpassagen, en redan i mitten på 1700-talet förmodad sjöväg mellan Europa och Asien genom Norra ishavet. Kantad av strapatsrika äventyr och problem avslutades den dock lyckligt och expeditionen anses vara bland de främsta svenska vetenskapliga framgångarna.
Beskrivning

Friherre, polarforskare, mineralog. Professor och intendent för Naturhistoriska Riksmuseets mineralogiska avd. 1858, vilken tjänst han innehade till sin död 1901. N. gjorde totalt tio polarexpeditioner, av vilka han själv ledde åtta.

De två första exp. ägde rum 1858 och 1861 under Torells ledning. N. besökte fem gånger Spetsbergen/Svalbard (1858, 1861, 1864, 1868, 1872-73 med övervintring), två gånger Grönland (1870, 1883), två gånger Jenisej (1875,1876) och seglade 1878-80 ombord på Vega genom nordostpassagen.

N:s första forskningsresa som expeditionsledare utförde han 1864 till Spetsbergen.

N. hade med Vega-expeditionen 1878-80 vunnit den europeiska kapplöpningen om nordostpassagen, efter en triumfartad färd över asiatiska och europeiska farvatten. Hemkomsten skedde den 24 april 1880, följd av storartade hyllningar.

Land - verksamhet
Sverige
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Datum - registrering
2009-10-27

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.