logo

Carlotta - the museum database

bild

Nordenskiöld, Adolf Erik

Object description

Friherre, polarforskare, mineralog. Professor och intendent för Naturhistoriska Riksmuseets mineralogiska avd. 1858, vilken tjänst han innehade till sin död 1901. N. gjorde totalt tio polarexpeditioner, av vilka han själv ledde åtta.

De två första exp. ägde rum 1858 och 1861 under Torells ledning. N. besökte fem gånger Spetsbergen/Svalbard (1858, 1861, 1864, 1868, 1872-73 med övervintring), två gånger Grönland (1870, 1883), två gånger Jenisej (1875,1876) och seglade 1878-80 ombord på Vega genom nordostpassagen.

N:s första forskningsresa som expeditionsledare utförde han 1864 till Spetsbergen.

N. hade med Vega-expeditionen 1878-80 vunnit den europeiska kapplöpningen om nordostpassagen, efter en triumfartad färd över asiatiska och europeiska farvatten. Hemkomsten skedde den 24 april 1880, följd av storartade hyllningar.

Unikt etnologiskt material insamlades och dessa saml. förvaras på Etnografiska museet i Stockholm. /US

Visat namn
Nordenskiöld, Adolf Erik
Libris-id - samma som
80496
SMVK-VKM - samma som
1217573
Objekt, externt - samma som
LSH:Nordenskiöld, Adolf Erik
Källor - http
kulturarvsdata.se
tekm:Nordenskiöld, Adolf Erik
Källor - http
kulturarvsdata.se
Annat namn
Adolf Nordenskiöld; Adolf Erik Nordenskiöld
Tidpunkt - födelse
1832-11-18
Tidpunkt - död
1901-08-12
Beskrivning

Friherre, polarforskare, mineralog. Professor och intendent för Naturhistoriska Riksmuseets mineralogiska avd. 1858, vilken tjänst han innehade till sin död 1901. N. gjorde totalt tio polarexpeditioner, av vilka han själv ledde åtta.

De två första exp. ägde rum 1858 och 1861 under Torells ledning. N. besökte fem gånger Spetsbergen/Svalbard (1858, 1861, 1864, 1868, 1872-73 med övervintring), två gånger Grönland (1870, 1883), två gånger Jenisej (1875,1876) och seglade 1878-80 ombord på Vega genom nordostpassagen.

N:s första forskningsresa som expeditionsledare utförde han 1864 till Spetsbergen.

N. hade med Vega-expeditionen 1878-80 vunnit den europeiska kapplöpningen om nordostpassagen, efter en triumfartad färd över asiatiska och europeiska farvatten. Hemkomsten skedde den 24 april 1880, följd av storartade hyllningar.

Unikt etnologiskt material insamlades och dessa saml. förvaras på Etnografiska museet i Stockholm. /US

Personefternamn
Nordenskiöld
Personförnamn
Adolf; Erik
Händelse - var närvarande vid
Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland (1883)
Beskrivning

Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland med Adolf Nordenskiöld, finansierad av Oscar Dickson. Axel Hamberg deltog i Grönlandsexpeditionen med ansvar för undersökningar i fysisk och kemisk oceanografi samt paleontologi. Resultatet av Hambergs undersökningar presenterades i årsskriften Ymer 1884. Otto Kjellström deltog som fotograf. Andra deltagare var Alfred Gabriel Nathorst, Hans Hendrik (?), René Brandt (?), Lars Möller från Nuuk. (Uppsala universitet bildsök)

Resan gick till Grönlands inland, där Nordenskiöld hoppades finna isfri mark hinsides inlandsisen. (Wikipedia, 2016 i Nordenskiöld-artikel)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
app.ub.uu.se
Expedition till Grönland (1870-1871)
alt
Beskrivning
Adolf Nordenskiöld åkte till Grönland 1870. Expeditionen gjordes med Sven Berggren (Wikipedia 2014), Per Öberg (www.filipstadsbergslag.com) och Theodor Nordström och bekostades av Oscar Dickson. (Svenskt biografiskt handlexikon / II:201). Ett syfte var att studera och skaffa slädhundar. Detta var en förberedelse för den kommande expeditionen till Spetsbergen, den så kallade Svenska polarexpeditionen 1872-73. Han kom dock fram till att hundar inte skulle vara lämpliga för expeditionen. Under expeditionen fann man även en stor järnmeteorit som nu finns på Naturhistoriska Riksmuseet. År 1871 var Fredrik von Otter chef på kanonbåten Ingegerd med befäl över briggen Gladan på dessa fartygs expeditioner till Baffinbukten för att från Discoön vid Grönlands västkust hämta den så kallade Nordenskiöldska järnmeteoriten på cirka 25 ton. (Wikipedia 2014). Med här var Theodor Magnus Fries och Josua Lindahl.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, www.filipstadsbergslag.com
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Vegaexpeditionen (1878-1880)
alt
Beskrivning
Vegaexpeditionen 1878-1880 under ledning av Adolf Erik Nordenskiöld var den första expeditionen som fann och genomseglade hela Nordostpassagen, en redan i mitten på 1700-talet förmodad sjöväg mellan Europa och Asien genom Norra ishavet. Kantad av strapatsrika äventyr och problem avslutades den dock lyckligt och expeditionen anses vara bland de främsta svenska vetenskapliga framgångarna. (wikipedia, 2013-10-29)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
sv.wikipedia.org, collections.smvk.se, www.filmarkivet.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
libris.kb.se; collections.smvk.se; kulturarvsdata.se; kulturarvsdata.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - son
Nordenskiöld, Erland (1877 - 1932), etnograf, intendent, professor
alt
Beskrivning

Erland Nordenskiöld, född 19 juli 1877 i Stockholm, död 5 juli 1932 i Göteborg, var en svensk museiman och forskningsresande.

I Göteborg kom Erland Nordenskiöld att tillhöra det så kallade Lördagsslaget i Göteborg, som samlades om lördagarna bland annat för att dryfta politiska frågor. Sällskapet räknade även bland andra Henrik Almstrand, Leonard Jägerskiöld, Ernst Hagelin, Otto Sylwan, Ludvig Stavenow, Erik Björkman, Axel Romdahl, Otto Lagercrantz, Axel Nilsson, Evald Lidén, Gösta Göthlin, Albert Lilienberg och Peter Lamberg.

Erland Nordenskiölds uppväxt och fostran präglades i hög grad av faderns vetenskapliga gärning. Kort efter sin fil.kand. företog han en resa till Sydamerika 1899. Han åtföljdes på resan av Oscar Borge, expeditionens botaniker. Åren 1901-1902 gjorde han en ny resa till samma kontinent, den så kallade Chaco-Cordillera-expeditionen. Denna hade planerats tillsammans med Eric von Rosen och Gustaf von Hofsten, som var expeditionens etnograf-arkeolog respektive botaniker. Under denna resa väcktes Nordenskiölds intresse för indianer. Nya resor företogs 1904-1905 och 1908-1909, den senaste tack vare vännen Arvid Hernmarcks generösa bidrag. År 1913 företog han en ny resa, denna gång som nybakad intendent vid Göteborgs museum och föreståndare för dess etnografiska avdelning. På grund av första världskrigets utbrott dröjde det 13 år tills han åter kunde resa till Sydamerika.

Nordenskiöld förde rika och idag unika samlingar från Sydamerikas indianer hem till Göteborgs museum. Några av de folk han besökte är idag utrotade, andra har förlorat sin kulturella identitet. Han var känd som en fascinerande men också krävande föredragshållare, som gärna ägnade sig åt detaljer. Nordenskiöld var ett ledande namn vid flera internationella amerikanistkongresser och en uppskattad generalsekreterare vid kongressen i Göteborg 1924. Som författare var han outtröttlig.

Hans musei- och forskartradition fördes vidare av Sven Lovén, Henry Wassén, Sigvald Linné, Stig Rydén och Karl Gustav Izikowitz. Nordenskiöld byggde upp den etnografiska avdelningen vid Göteborgs museum till vad som vid hans död betraktades som en förebild för motsvarande institutioner i världen. Han betraktas idag som en av pionjärerna inom den amerikanistiska forskningen.

(Wikipedia, 2016-11-15)

Far till Eric (född 1907), Carl (född 1917), Margareta (1920), Eva (född 1923) och Erland (född 1928).

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
kulturarvsdata.se, libris.kb.se, collections.smvk.se, www.geni.com
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Nordenskiöld, Gustaf (1868 - 1895), arkeolog
alt
Beskrivning

Gustaf Nordenskiöld, född 1868, död 1895, mineralog, arkeolog, fil.kand. Son till Adolf Erik Nordenskiöld.

G. N. företog sommaren 1890 en forskningsfärd till Spetsbergen , vars viktigaste resultat blev en värdefull samling växtförsteningar. Företog rekreationsresa till Italien, Paris, Nordamerika. /US

Gustaf gifte sig med Anna Smitt (senare Pauli) 1893 och de fick dottern Eva, född 1894.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, collections.smvk.se
Sökord
Vega

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.