logo

Carlotta - the museum database

bild

Nordenskiöld, Erland :: friherre, etnograf, professor

Object description

Friherre, fil.hedersdr., professor, forskningsresande, etnograf.

Född 19 juli 1877, död 5 juli 1932.

Son till Adolf Erik och Anna Nordenskiöld.

Amanuens vid Riksmuseets etnorgrafiska avdelning i Stockholm 1906-1907.

Chef för etnografiska museet i Göteborg 1913-1932.

Expeditioner till Sydamerika:

- Chaco-Cordillera expeditionen 1901-02 till Argentina och Bolivia tillsammans med Eric von Rosen, Robert Fries och Gustaf von Hofsten samt Eric Boman.

- Svenska expeditionen 1904-05 till Bolivia och Peru tillsammans med Nils Holmgren (zoolog), Didrik Bildt (löjtnant).

- Hernmarckska expeditionen 1908-09 till Argentina och Bolivia tillsammans med Carl Moberg och kalfaktor Andersson.

- Forskningsresa 1913-14 till Argentina och Bolivia, tillsammans med hustrun Olga Nordenskiöld, medarbetare Albert Jonsson (förste konstapel) och Johan Berg (förste konstapel).

- Forskningsresa till Panama och Colombia 1927 tillsammans med hustrun Olga och sonen Eric Nordenskiöld samt Sigvald Linné.

1922 tf professor i etnografi vid göteborgs högskola. Från 1924 ordinarie.

Visat namn
Nordenskiöld, Erland
SMVK-EM - samma som
1020975
Personefternamn
Nordenskiöld
Personförnamn
Erland
Persontitel
friherre; etnograf; professor
Tidpunkt - födelse
1877-07-19
Tidpunkt - död
1932-07-05
Händelse - var närvarande vid
Chaco-Cordillera-expeditionen (1901-1902)
Expedition till Bolivia (1913-1914)
alt
Expedition till Panama och Colombia (1927)
alt
Hernmarckska expeditionen (1908-1909)
Svenska expeditionen (1904-1905)
alt
Beskrivning

Friherre, fil.hedersdr., professor, forskningsresande, etnograf.

Född 19 juli 1877, död 5 juli 1932.

Son till Adolf Erik och Anna Nordenskiöld.

Amanuens vid Riksmuseets etnorgrafiska avdelning i Stockholm 1906-1907.

Chef för etnografiska museet i Göteborg 1913-1932.

Expeditioner till Sydamerika:

- Chaco-Cordillera expeditionen 1901-02 till Argentina och Bolivia tillsammans med Eric von Rosen, Robert Fries och Gustaf von Hofsten samt Eric Boman.

- Svenska expeditionen 1904-05 till Bolivia och Peru tillsammans med Nils Holmgren (zoolog), Didrik Bildt (löjtnant).

- Hernmarckska expeditionen 1908-09 till Argentina och Bolivia tillsammans med Carl Moberg och kalfaktor Andersson.

- Forskningsresa 1913-14 till Argentina och Bolivia, tillsammans med hustrun Olga Nordenskiöld, medarbetare Albert Jonsson (förste konstapel) och Johan Berg (förste konstapel).

- Forskningsresa till Panama och Colombia 1927 tillsammans med hustrun Olga och sonen Eric Nordenskiöld samt Sigvald Linné.

1922 tf professor i etnografi vid göteborgs högskola. Från 1924 ordinarie.

Land - verksamhet
Sverige
Ort - verksamhet
Stockholm; Göteborg
Källor, Wikipedia - beskrivs av
sv.wikipedia.org
Källor - http
www.americanists.se; collections.smvk.se; 62.88.129.39; libris.kb.se
Libris-id - samma som
253293
Datum - registrering
2009-10-27
Källor

Nordenskiöld, Erland. 1903. Från högfjäll och urskogar: Stämningsbilder från Anderdna och Chaco.

ibid. Arkeologiska undersökningar i Perus och Bolivias gränstrakter 1904-05, Kungl. Vetenskapsakademiens skriftserie

ibid. 1906. Eine Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen Tongefässe und ihrer Herstelllung

ibid. 1906. Travels on the Boundaries of Bolivia and Peru.

ibid. 1910. Indianlif, Stockholm.

ibid, 1911. Indianer och Hvita, Stockholm.

ibid. 1912. De sydamerikanska indianernas kulturhistoria.

ibid. 1915. Forskningar och äventyr i Sydamerika 1913-14. Stockholm.

ibid. 1916. Drömsagor från Anderna.

ibid. 1919. Sydamerika: Kampen om guld och silver 1498-1600.

ibid. 1928. Indianerna på Panamanäset

ibid. 1929. Notes on the Religion of the Cuna Indians.

Lindberg, Christer. 1995 Erland Nordenskiöld: en antropologisk biografi Lunds Reprocentral. (doktorsavhandling)

Lindberg, Christer. 1996. Erland Nordenskiöld - ett indianlif. Stockholm.