logo

Carlotta - the museum database

bild

Chaco-Cordillera-expeditionen (1901-1902) :: expedition

Object description

Chaco-Cordillera-expeditionen, ägde rum 1901-1902, och var en svensk expedition som gick till Sydamerika. Deltagare var bland andra Erland Nordenskiöld, Robert Fries, Eric von Rosen, Eric Boman, Oscar Landberg, Sigfried Pettersson, Maximo, Pablo Piotti + 4 och Gustaf von Hofsten.

30/3 Nordenskiöld, Fries och Landberg lämnar Stockholm

27/4 ankomst Buenos Aires

Recuerdo de Tucman

12/5 Salta

24/5 San Pedro

Quinta (arkeologiska utgrävningar, N-skiöld och Boman)

Sierra Santa Barbara (Fries, Boman)

Laguna de la Brea (sjö, nytt läger)

Midsommar, Maximo lämnar

14/8 Rosen, Hofsten och P-son lämnar Bremen

15/8 R, H och P till Buenos Aires, N och F till Salta

6/10 Quebrada del Toro, Abra de Palomar, Moreno

Puna de Jujuy (fjällöken och sjö)

Casabindo, Ojo de Agua (Rosen utgrävningar)

Quatchuchiocana (N undersöker grottor, "spillningsgrottan, klippmålningar")

25/11 Salta (N, R och B för proviant)

ca 15/12 R o N via Quebrada de Humahuaca

24-31/12 Moreno

5/1 Cangrejillos

8/1 Tarija (Bolivia)

Boman lämnar

24/2 mot Chaco, Pablo Piotti anställs

Aguayrenda (franciskansk missionsstation), chiriguano-by

Tatarenda (basläger)

Visat namn
Chaco-Cordillera-expeditionen (1901-1902)
SMVK-VKM - samma som
2246132
Annat namn
Chaco-Cordiller-expeditionen
Verksamhet
expedition
Tidpunkt - öppnad/start
1901
Tidpunkt - stängd/slut
1902
Land - verksamhet
Argentina : Sydamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Bolivia : Sydamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Sydamerika
Beskrivning

Chaco-Cordillera-expeditionen, ägde rum 1901-1902, och var en svensk expedition som gick till Sydamerika. Deltagare var bland andra Erland Nordenskiöld, Robert Fries, Eric von Rosen, Eric Boman, Oscar Landberg, Sigfried Pettersson, Maximo, Pablo Piotti + 4 och Gustaf von Hofsten.

30/3 Nordenskiöld, Fries och Landberg lämnar Stockholm

27/4 ankomst Buenos Aires

Recuerdo de Tucman

12/5 Salta

24/5 San Pedro

Quinta (arkeologiska utgrävningar, N-skiöld och Boman)

Sierra Santa Barbara (Fries, Boman)

Laguna de la Brea (sjö, nytt läger)

Midsommar, Maximo lämnar

14/8 Rosen, Hofsten och P-son lämnar Bremen

15/8 R, H och P till Buenos Aires, N och F till Salta

6/10 Quebrada del Toro, Abra de Palomar, Moreno

Puna de Jujuy (fjällöken och sjö)

Casabindo, Ojo de Agua (Rosen utgrävningar)

Quatchuchiocana (N undersöker grottor, "spillningsgrottan, klippmålningar")

25/11 Salta (N, R och B för proviant)

ca 15/12 R o N via Quebrada de Humahuaca

24-31/12 Moreno

5/1 Cangrejillos

8/1 Tarija (Bolivia)

Boman lämnar

24/2 mot Chaco, Pablo Piotti anställs

Aguayrenda (franciskansk missionsstation), chiriguano-by

Tatarenda (basläger)

Referens - källa
Nordenskiöld, Erland (1902). Resa i gränstrakterna mellan Bolivia...Ymer
alt
Källor - http
libris.kb.se, runeberg.org
Nordenskiöld, Erland (1903). Från högfjäll och urskogar: Anderna och Chaco
Källor - http
libris.kb.se, books.google.se
Nordenskiöld, Erland (1911). Indianer och hvita i nordöstra Bolivia. Stockholm
alt
Källor - http
libris.kb.se, books.google.se
Rosen, Eric von (1904). The Chorotes Indians in the Bolivian Chaco
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org
Rosen, Eric von (1919). En förgången värld: forskningar och äventyr
alt
Källor - http
books.google.se, libris.kb.se
Rosen, Eric von (1921). Bland indianer: forskningar och äventyr i Gran Chaco
alt
Källor - http
libris.kb.se, books.google.se
Rosen, Eric von (1924). Ethnographical research...Swedish Chaco-Cordilleraexpedition
Källor - http
libris.kb.se
Saari, Laura Maria (2019) Paisajes hidroliminales (uppsats)
Källor - http
collections.smvk.se
Källor - http
sv.wikipedia.org; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org