logo

Carlotta - the museum database

Chaco-Cordillera-expeditionen (1901-1902) :: expedition

Object description
Chaco-Cordillera-expeditionen, ägde rum 1901-1902, och var en svensk expedition som gick till Sydamerika. Deltagare var bland andra Erland Nordenskiöld, Eric von Rosen och Gustaf von Hofsten.
Händelse
Chaco-Cordillera-expeditionen (1901-1902)
Verksamhet
expedition
Tidpunkt - öppnad/start
1901
Tidpunkt - stängd/slut
1902
Beskrivning
Chaco-Cordillera-expeditionen, ägde rum 1901-1902, och var en svensk expedition som gick till Sydamerika. Deltagare var bland andra Erland Nordenskiöld, Eric von Rosen och Gustaf von Hofsten.
Referens - källa
Nordenskiöld, Erland (1902). Resa i gränstrakterna mellan Bolivia och Argentina. Ymer H.4
alt
Källor - http
runeberg.org, libris.kb.se
Nordenskiöld, Erland (1903). Från högfjäll och urskogar: stämningsbilder från Anderna och Chaco. Stockholm: Wahlström & Widstrand
Källor - http
libris.kb.se, books.google.se
Rosen, Eric von (1904). Archæological researches on the frontier of Argentina and Bolivia in 1901-02: a preliminary report dedicated to the 14th international congress of Americanists at Stuttgart 1904. Stockholm
Källor - http
libris.kb.se, archive.org
Rosen, Eric von (1904). The Chorotes Indians in the Bolivian Chaco: a preliminary report .... Stockholm:
alt
Källor - http
archive.org, libris.kb.se
Rosen, Eric von (1919) En förgången värld: forskningar och äventyr bland Andernas högfjäll. Stockholm
alt
Källor - http
libris.kb.se, books.google.se
Rosen, Eric von (1921). Bland indianer: forskningar och äventyr i Gran Chaco. Stockholm: Bonnier
alt
Källor - http
books.google.se, libris.kb.se
Saari, Laura Maria (2019) Paisajes hidroliminales: Perspectivas desde la línea del agua sobre Circulación y caminos de memoria En la frontera andino-chaqueña (uppsats, arekologi, Universidad de Cádiz)
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Datum - registrering
2013-11-25

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.