logo

Carlotta - the museum database

bild

Gustaf V :: kung, konung

Object description

Född 16 juni 1858 på Drottningholms slott, d 29 oktober 1950.

Gustaf V regerade länge (1907-50). Under hans tid genomgick Sverige en snabb social och ekonomisk förändring och landet utvecklades, trots kungligt motstånd 1914, till en stabil parlamentarisk demokrati. G. kom med tiden att symbolisera en fredlig samhällsutveckling, präglad av samförstånd, och blev mot slutet av sin regeringstid också mycket folkkär.

G. var livligt intresserad av jakt och idrott. Han tävlade i tennis under namnet Mr G. /US

Visat namn
Gustaf V
Libris-id - samma som
58088
Objekt, externt - samma som
LSH:Gustaf V
Källor - http
kulturarvsdata.se
Annat namn
Mr G; V-Gurra
Tidpunkt - födelse
1858
Tidpunkt - död
1950
Beskrivning

Född 16 juni 1858 på Drottningholms slott, d 29 oktober 1950.

Gustaf V regerade länge (1907-50). Under hans tid genomgick Sverige en snabb social och ekonomisk förändring och landet utvecklades, trots kungligt motstånd 1914, till en stabil parlamentarisk demokrati. G. kom med tiden att symbolisera en fredlig samhällsutveckling, präglad av samförstånd, och blev mot slutet av sin regeringstid också mycket folkkär.

G. var livligt intresserad av jakt och idrott. Han tävlade i tennis under namnet Mr G. /US

Personefternamn
Bernadotte
Personförnamn
Oscar; Gustaf; Adolf
Persontitel
kung; konung
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
kulturarvsdata.se; libris.kb.se; carlotta.malmo.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - son
Gustaf VI Adolf (1882 - 1973), kung
alt
Beskrivning

Konung av Sverige från 1950 - 1973.

Gustaf Vl Adolf har gjort stora insatser inom kulturlivet, med tyngdpunkt inom arkeologin, understött och finanierat forskning, arkeologiska fältarbeten, etc.

Gustaf Vl Adolf var kännare av äldre kinesisk konst och fornkunskap och innehade en egen stor gedigen och kvalitativt högtstående samling. Gustaf Vl Adolf har även medverkat vid tillkomsten av Stat.hist.mus:s stora och dyrbara östasiatiska samlingar.

Gustaf Vl Adolf har gjort värdefulla inköp av fornföremål för Nationalmuseum.

Sedan 1911 var Gustaf Vl Adolf ordf. i fören. Nationalmusei vänner. Konstsamlare, bl a av modern sv. konst, särskilt handteckningar och grafik. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
kulturarvsdata.se, collections.smvk.se, museum.helsingborg.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Prins Wilhelm (1884-06-17 - 1965-06-05), hertig, prins
alt
Beskrivning
Prins Wilhelm, författare, medarbetare i Svenska Dagbladet från 1936; son till Gustav V, bror till Gustaf Vl Adolf. Hertig av Södermanland. W. utgav alltifrån debuten 1916 ett stort antal diktböcker och novellsamlingar, skådespel, en roman samt globala reseskildringar och svenska naturböcker. Han gjorde även kortfilmer. Gift 1908-14 med Maria Pavlovna av Ryssland, far till Lennart Bernadotte. /US
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, kulturarvsdata.se, www.stockholmskallan.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.