logo

Carlotta - the museum database

bild

Banks, Joseph

Object description

Joseph Banks, Sir. Brittisk naturforskare och mecenat. Tillsammans med Linnés lärjunge Daniel Solander deltog B. i James Cooks första världsomsegling 1768-71. Båda blev vid hemkomsten hedersdoktorer i Oxford. År 1772 företog de en forskningsresa till Hebriderna och Island. B:s herbarium och bibliotek förvaras i British Museum. B. var under hela 42 år (1778-1820) president i Royal Society.

Insamlat etnografiska föremål från Söderhavet, inv. 1848.1. /US

Visat namn
Banks, Joseph
Libris-id - samma som
176722
Tidpunkt - födelse
1743-02-13
Tidpunkt - död
1820-06-19
Ort - ursprung
London
Land - ursprung
Storbritannien : Europa
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning

Joseph Banks, Sir. Brittisk naturforskare och mecenat. Tillsammans med Linnés lärjunge Daniel Solander deltog B. i James Cooks första världsomsegling 1768-71. Båda blev vid hemkomsten hedersdoktorer i Oxford. År 1772 företog de en forskningsresa till Hebriderna och Island. B:s herbarium och bibliotek förvaras i British Museum. B. var under hela 42 år (1778-1820) president i Royal Society.

Insamlat etnografiska föremål från Söderhavet, inv. 1848.1. /US

Personefternamn
Banks
Personförnamn
Joseph
Händelse - var närvarande vid
James Cook, första expeditionen (1768–1771)
alt
Beskrivning

Initiativet till första expeditionen togs av Royal Society. James Cook, som vid 40 års ålder fortfarande var en ganska okänd person, befordrades från ansvarsstyrman till löjtnant och blev fartygschef på barken HMB Endeavour. Expeditionen gick ut på att transportera medlemmar av Royal Society till Tahiti så de kunde observera Venus passage över solen. Sedan skulle man söka efter Terra Australis, en kontinent som dåtidens filosofer trodde fanns på södra halvklotet som motvikt till landmassorna på nordsidan av jordklotet. Ledare för vetenskapsmännen var den då 26-årige Joseph Banks; han assisterades av den svenske botanikern Daniel Solander, astronomer och illustratörer.

På resan till Stilla havet stannade expeditionen tre veckor i Rio de Janeiro för att reparera fartyget och för att proviantera. I januari 1769 seglade skeppet förbi Eldslandet och med lite tur passerade de lite senare Kap Horn. När expeditionen i april 1770 kommit till Tahiti och utfört sitt huvuduppdrag började segla åt syd och sydväst. Man fann Nya Zeeland vars kuster kartlades på sex månader. Därefter korsade man Tasmanska havet och kom till Australiens sydöstkust varefter man seglade norrut och utforskade Australiens östkust. I juni 1770 strandade fartyget på Stora barriärrevet och var nära att sjunka men efter en nödtorftig reparation hittade de en lucka i revet som idag bär namnet Cookpassagen. Efter att ha seglat till Batavia (Jakarta) för att proviantera återvände man till England. Den 13 juli 1771 satte Cook sin fot åter på brittisk mark och tre dagar senare ankrade HMS Endeavour i Woolwich. Cook blev introducerad hos kungen Georg III som befordrade honom till kommendörkapten. (wikipedia, 2013-10-29)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
en.wikipedia.org, sv.wikipedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.