logo

Carlotta - the museum database

bild

Solander, Daniel

Object description

Daniel Solander, naturforskare, forskningsresande.

Linnélärjungen S. flyttade från Uppsala till London 1760, anställdes vid British Museum, blev ledamot av Royal Society 1764 och hedersdoktor i Oxford 1771. Han engagerades tillsammans med Joseph Banks på James Cooks första världsomsegling 1768-71. De omfattande botaniska och zoologiska resultaten av resan förblev opublicerade under S:s livstid. Ett minnesmärke över honom finns vid Botany Bay, s. om Sydney och ett par öar s. om nya Zeeland bär hans namn. /US

Visat namn
Solander, Daniel
Libris-id - samma som
170906
Tidpunkt - födelse
1733
Tidpunkt - död
1782
Beskrivning

Daniel Solander, naturforskare, forskningsresande.

Linnélärjungen S. flyttade från Uppsala till London 1760, anställdes vid British Museum, blev ledamot av Royal Society 1764 och hedersdoktor i Oxford 1771. Han engagerades tillsammans med Joseph Banks på James Cooks första världsomsegling 1768-71. De omfattande botaniska och zoologiska resultaten av resan förblev opublicerade under S:s livstid. Ett minnesmärke över honom finns vid Botany Bay, s. om Sydney och ett par öar s. om nya Zeeland bär hans namn. /US

Personefternamn
Solander
Personförnamn
Daniel
Händelse - var närvarande vid
James Cook, första expeditionen (1768–1771)
alt
Beskrivning

Initiativet till första expeditionen togs av Royal Society. James Cook, som vid 40 års ålder fortfarande var en ganska okänd person, befordrades från ansvarsstyrman till löjtnant och blev fartygschef på barken HMB Endeavour. Expeditionen gick ut på att transportera medlemmar av Royal Society till Tahiti så de kunde observera Venus passage över solen. Sedan skulle man söka efter Terra Australis, en kontinent som dåtidens filosofer trodde fanns på södra halvklotet som motvikt till landmassorna på nordsidan av jordklotet. Ledare för vetenskapsmännen var den då 26-årige Joseph Banks; han assisterades av den svenske botanikern Daniel Solander, astronomer och illustratörer.

På resan till Stilla havet stannade expeditionen tre veckor i Rio de Janeiro för att reparera fartyget och för att proviantera. I januari 1769 seglade skeppet förbi Eldslandet och med lite tur passerade de lite senare Kap Horn. När expeditionen i april 1770 kommit till Tahiti och utfört sitt huvuduppdrag började segla åt syd och sydväst. Man fann Nya Zeeland vars kuster kartlades på sex månader. Därefter korsade man Tasmanska havet och kom till Australiens sydöstkust varefter man seglade norrut och utforskade Australiens östkust. I juni 1770 strandade fartyget på Stora barriärrevet och var nära att sjunka men efter en nödtorftig reparation hittade de en lucka i revet som idag bär namnet Cookpassagen. Efter att ha seglat till Batavia (Jakarta) för att proviantera återvände man till England. Den 13 juli 1771 satte Cook sin fot åter på brittisk mark och tre dagar senare ankrade HMS Endeavour i Woolwich. Cook blev introducerad hos kungen Georg III som befordrade honom till kommendörkapten. (wikipedia, 2013-10-29)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
sv.wikipedia.org, en.wikipedia.org
Källor - http
libris.kb.se; commons.wikimedia.org; carlotta.malmo.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.