logo

Carlotta - the museum database

bild

1929.02.0001 :: totempåle, avfört, repatrierat

Object description
Totempålen återlämnades 2006. För mer information, se samlingsposten (1929.02).
Inventarienummer
1929.02.0001
Sakord
totempåle; avfört; repatrierat
Titel
G'psgolox totempåle
Sakord, engelska
deaccessioned
Etnisk grupp - ursprung
haisla
Region - ursprung
British Columbia; Kitlope lake
Land - ursprung
Kanada : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
Canada
Världsdel - ursprung
Nordamerika
Världsdel, engelska - ursprung
North America
Geografiskt namn - annat
Amerika
Beskrivning
Totempålen återlämnades 2006. För mer information, se samlingsposten (1929.02).
Namn - förvärvat från
Hanson, Olof (1882, 1882-06-03 - 1952-06-04), konsul
alt
Beskrivning

Olof Hanson var affärs- och industriman. Svensk konsul i Prince Rupert, British Columbia, Kanada, från år 1924. H. har stora företag i timmerbranschen med säte i staden Prince Rupert vid Kanadas stillahavskust. Bedriver där även stora affärer med fisk och fiskkonserver. /US

Foto (English): © House of Commons Collection, Ottawa, Canada

(French): © Collection de la Chambre des communes, Ottawa, Canada

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.parl.gc.ca
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1929
Händelse - var närvarande vid
Repatriering, totempålen (2006)
alt
Beskrivning
Återförande av totempålen 1929.02.0001 till Kanada 2006.
Referens - publicerad i
Björklund, Anders (2016). Hövdingens totempåle. Carlsson
alt
Källor - http
libris.kb.se
Durand, Carine Ayélé (2010). Anthropology in a glass case: indigeneity, collaboration, and artistic practice in museums. VDM Verlag Dr. Müller
Källor - http
libris.kb.se
Lindblom, Gerhard (1936). A Kwakiutl totem pole in Stockholm. Ethnos. 1(1936):6, s. 137-141
Källor - http
libris.kb.se, doi.org
Östberg, Wilhelm (red.) (2002). Med världen i kappsäcken: samlingarnas väg till Etnografiska museet. Stockholm: Etnografiska museet
alt
Källor - http
libris.kb.se
Referens - källa
Hjortendal-Hellman, Eva (2020) Stulen konst på svenska museer: Moderna Museets och Etnografiska museets restitutionskrav. Studentuppsats, examensarbete
alt
Källor - http
su.diva-portal.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Sökord
repatrierad; återlämnad; återfört
Ursprungsdatabas
Etno
Belongs to Samling
1929.02 :: Hanson, Olof

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.