logo

Carlotta - the museum database

0150.0042 :: interiör, utställning, Wallingatan 2, Vallingatan 2

Object description

1926. Bok- och vykorts-försäljningen. Stockholm. Vallingatan 2. Riksmuseets etnografiska avd:s utställning 1920. Foto: Oscar Ellquist, Sthlm.

(katalogkort)

  • Data elements
Bildarkivnummer
0150.0042
Motivord
interiör; utställning; Wallingatan 2; Vallingatan 2
Namn - avbildad
Hartman, Carl Vilhelm (1862-08-19 - 1941-06-19), arkeolog, etnograf, intendent, professor
alt
Beskrivning

Carl V. Hartman, född 1862, Örebro, död 1941, arkeolog, etnograf, intendent, professor.

H. tog aldrig någon gymnasieexamen. Han utbildade sig till trädgårdsmästare och reste ut i Europa 1885-88. 1889 reste han på stipendium till USA och var trädgårdsmästare i Colorado. Han anställdes av norrmannen Carl Lumholtz som botanist på en expedition till Sierra Madre i Mexiko och deltog i arkeologiska utgrävningar. 1893 blev han assistent vid antropologiska avdelningen vid världsutställningen i Chicago. Han återvände kort till Sverige men återvände till Amerika och gjorde 1896-99 forskningsfärder och utgrävningar, delvis med stöd av Vega-stipendiet, till Costa Rica, El Salvador och Guatemala. Han återvände till Sverige och arbetade med samlingarna vid Riksmuseet under Hjalmar Stolpe. H. tjänstgjorde 1903-08 vid Carnegiemuseet i Pittsburgh. Han gjorde 1903 uppmärksammade utgrävningar i Costa Rica. 1908-28 var han chef för Naturhistoriska riksmuseets etnografiska avd. (nuv. Etnografiska museet). Han gjorde en inköpsresa runt världen 1913. 1923 blev han tjänstledig efter att ha förklarats psykiskt sjuk. Denna tjänstledighet varade fram till hans pension, en period som också präglades av alkoholmissbruk. (Nationalencyklopedin, Svenskt biografisk lexikon, Ethnos 1941, sid. 187.)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, sok.riksarkivet.se, www.carnegiemnh.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Fotodatum
1920 [?]
Namn - fotograf
Ellqvist, Oscar (1867-03-04 - 1937-08-29), fotograf
Beskrivning
Oscar Ellqvist, fotograf, född i Strövelstorp 1867. Oscar, hans bror Ernst och hans systrar Esther och Gerda började på Tekniska Skolan i Stockholm som senare blev Konstfack. Oscar och Ernst blev fotografer, Gerda blev handarbetslärarinna och Esther blev konstnär.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
kulturarvsdata.se
Mediabärare
glasplåt
Ort - fotograferad i
Stockholm
Land - fotograferad i
Sverige : Europa
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning

1926. Bok- och vykorts-försäljningen. Stockholm. Vallingatan 2. Riksmuseets etnografiska avd:s utställning 1920. Foto: Oscar Ellquist, Sthlm.

(katalogkort)

Utställning - avbildad
Etnografisk arkeologisk utställning omfattande ett urval av samlingar
alt
Tidpunkt - öppnad/start
1920-01-17
Tidpunkt - stängd/slut
1920-03-13
Referens - publicerad i
Björklund, Anders (2016). Hövdingens totempåle. Carlsson
alt
Källor - http
libris.kb.se
Sökord
skrivbord; Westmanska palatset; interiör
Belongs to Bildsamling
0150 :: Ellqvist, O

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.