logo

Carlotta - the museum database

Engels, Friedrich :: filosof, redaktör

Object description

Friedrich Engels föddes i en välbärgad och konservativ familj. Hans far var fabrikant. Engels ägnade sig från början åt köpmansyrket och arbetade 1843-1844 i Manchester, i en filial av sin fars fabriksaffär. I England, som industriellt var mer utvecklat än Tyskland, lärde Engels känna den moderna industrikapitalismen. Han drogs till de socialistiska idéerna och knöt kontakter med socialistiska organisationer och publikationer.

I augusti 1844 lärde han i Paris känna Karl Marx, med vilken han knöt ett vänskapsband för livet. Från denna stund var han Marx förtrogne i nästan alla företag och blev efter sin väns död dennes litterära och andliga testamentsexekutör.

1848-1849 var han jämte Marx redaktör för den i Köln utgivna Neue Rheinische Zeitung och deltog i upprorsrörelserna 1848-1849 i Pfalz och Baden, efter vilkas undertryckande han flydde till England och 1850-1869 ånyo arbetade i Manchesterfabriken samt efter Första internationalens stiftande 1864 verkade i dess tjänst. Från 1870 var han bosatt i London.

Engels dog 1895 i London av cancer. Hans aska blev nedsänkt i havet.

Han utgav 1845 Den arbetande klassens läge i England, ett arbete som stödde sig på såväl officiella engelska undersökningar som egna iakttagelser. Boken räknas som en föregångare till den moderna sociologin. Tillsammans med Marx författade Engels 1848 det till alla länders proletärer riktade Kommunistiska manifestet. Bland hans senare utgivna skrifter kan nämnas Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen (Anti-Dühring) (1878), en uppgörelse med den tyske filosofen Eugen Dühring, vars idéer höll på att slå rot inom tysk arbetarrörelse; Socialismens utveckling från utopi till vetenskap (1882), Familjens, privategendomens och statens ursprung (1884), Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut (1888). Efter Marx död 1883 försåg han en mängd upplagor av dennes skrifter med förord samt utgav 1885 och 1894 de länge med spänning motsedda 2:a och 3:e delarna av Marx huvudarbete, Das Kapital ("Kapitalet").

Engels författade även en stor mängd mindre skrifter och tidningsartiklar. Bland hans specialområden märks krigskonsten som han ägnade ett brinnande intresse och som förlänade honom smeknamnet Generalen.

wikipedia

Kommunist, teoretiker, tillsammans med Karl Marx grundare av marxismen.

Visat namn
Engels, Friedrich
Libris-id - samma som
174380
Tidpunkt - födelse
1820-11-28 i Barmen
Tidpunkt - död
1895-08-05
Ort - verksamhet
Köln; London
Land - verksamhet
Tyskland : Europa
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land - ursprung
Tyskland : Europa
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Europa
Geografiskt namn - annat
England
Beskrivning

Friedrich Engels föddes i en välbärgad och konservativ familj. Hans far var fabrikant. Engels ägnade sig från början åt köpmansyrket och arbetade 1843-1844 i Manchester, i en filial av sin fars fabriksaffär. I England, som industriellt var mer utvecklat än Tyskland, lärde Engels känna den moderna industrikapitalismen. Han drogs till de socialistiska idéerna och knöt kontakter med socialistiska organisationer och publikationer.

I augusti 1844 lärde han i Paris känna Karl Marx, med vilken han knöt ett vänskapsband för livet. Från denna stund var han Marx förtrogne i nästan alla företag och blev efter sin väns död dennes litterära och andliga testamentsexekutör.

1848-1849 var han jämte Marx redaktör för den i Köln utgivna Neue Rheinische Zeitung och deltog i upprorsrörelserna 1848-1849 i Pfalz och Baden, efter vilkas undertryckande han flydde till England och 1850-1869 ånyo arbetade i Manchesterfabriken samt efter Första internationalens stiftande 1864 verkade i dess tjänst. Från 1870 var han bosatt i London.

Engels dog 1895 i London av cancer. Hans aska blev nedsänkt i havet.

Han utgav 1845 Den arbetande klassens läge i England, ett arbete som stödde sig på såväl officiella engelska undersökningar som egna iakttagelser. Boken räknas som en föregångare till den moderna sociologin. Tillsammans med Marx författade Engels 1848 det till alla länders proletärer riktade Kommunistiska manifestet. Bland hans senare utgivna skrifter kan nämnas Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen (Anti-Dühring) (1878), en uppgörelse med den tyske filosofen Eugen Dühring, vars idéer höll på att slå rot inom tysk arbetarrörelse; Socialismens utveckling från utopi till vetenskap (1882), Familjens, privategendomens och statens ursprung (1884), Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut (1888). Efter Marx död 1883 försåg han en mängd upplagor av dennes skrifter med förord samt utgav 1885 och 1894 de länge med spänning motsedda 2:a och 3:e delarna av Marx huvudarbete, Das Kapital ("Kapitalet").

Engels författade även en stor mängd mindre skrifter och tidningsartiklar. Bland hans specialområden märks krigskonsten som han ägnade ett brinnande intresse och som förlänade honom smeknamnet Generalen.

wikipedia

Kommunist, teoretiker, tillsammans med Karl Marx grundare av marxismen.

Personefternamn
Engels
Personförnamn
Friedrich
Persontitel
filosof; redaktör
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.