logo

Carlotta - the museum database

bild

0507.0009.c :: dans, ceremoni

Object description
Yaqui-indian.
Bildarkivnummer
0507.0009.c
Inventarienummer, tidigare
0323
Inventarienummer - avbildad
1937.19.0113 dansprydnad, prydnad
alt
Beskrivning
Dansprydnad. Hjorthuvud, som bäres av venado vid pascola-dansen. Man har flått huvudet, tagit ut benen, satt in ögon av glas, satt fast hornen. Hornen prydda med röda sidenband och silkestofsar. Långa öron hopsydda av skinn fastbundna under hornen, knytband av läderremmar. (generalkatalogen)
Motivord
dans; ceremoni
Fotodatum
1934-12
Namn - fotograf
Montell, Gösta (1899 - 1975), arkeolog, etnograf, intendent
alt
Beskrivning

Gösta Montell, född 1899, död 1975, etnograf, arkeolog och museiman. M. studerade på 1920-talet etnografi i Göteborg under Erland Nordenskiölds ledning. Han disputerade 1929 på avhandlingen Dress and Ornaments in Ancient Peru. Han deltog i Sven Hedins expedition under åren 1929-1933. Under den nära tre år långa vistelsen i Ostasien var M ungefär åtta månader i Inre Mongoliet, huvudsakligen på resande fot, varvid den längsta och viktigaste resan var till flodoasen Edsen-gol (Etsin-Gol). Området var intressant genom att det var relativt litet berört av han-kinesisk kultur, och under cirka 1 1/2 månads tid studerades här speciellt torgut-stammens liv (Svenskt biografiskt lexikon).

M. flyttade därefter till Stockholm och arbetade på Statens etnografiska museum (nuv. Etnografiska museet). Tillsammans med kollegan Sigvald Linné deltog han i museets etnografiska och arkeologiska expedition till Mexico 1934-35. Med tiden kom han att ägna sig åt Östasien, främst Kina. Efter Hedins bortgång blev han, vid sidan av arbetet på museet i Stockholm, föreståndare för Sven Hedins Stiftelse från 1953. Han var intendent vid Etnografiska museet, Stockholm 1954-66 (wikipedia 2016). M svarade för ordnandet av samlingarna från Hedinexpeditionen i magasin och utställning på Etnografiska museet (Svenskt Biografiskt lexikon).

Bland hans publicerade verk märks Mexikanskt indianliv i forntid och nutid (1936) och "Statens etnografiska museums expedition till Mexico 1934-35: De etnografiska undersökningarna" i Ethnos 1937. Källa: Nationalencyklopedin. /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
sok.riksarkivet.se, libris.kb.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Mediabärare
svartvit påsikt
Världsdel - fotograferad i
Nordamerika
Etnisk grupp - avbildad
yaqui
Ort - fotograferad i
Tlaxcala
Land - fotograferad i
Mexiko : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Centralamerika; Amerika
Beskrivning
Yaqui-indian.
Tidpunkt - förvärv till museet
1952
Händelse - var närvarande vid
Andra svenska mexikoexpeditionen (1934-1935)
Beskrivning

Svenska Mexikoexpeditionen med Sigvald Linné och Gösta Montell 1934-1935. Efter den lyckade expeditionen 1932 ville man göra en fortsättning. Projektet initierades av envoyé C. G. Anderberg och Gerhard Lindblom. Ekonomiskt stöd erhölls från Mexikanska Telefon A.-B. L. M. Ericsson, Mexikanska Tändstickbolaget, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (Vegastipendiet), Stiftelsen Lars Hiertas Minnesfond, Svenska-Mexikosällskapet samt direktör A. E. Paulson och överdirektör Björn Prytz. Expeditionen lämnade Stockholm 20 september 1934 och återvände följande år 15 juni.

En av deltagarna vid undersökningar var Porfiric Reyes som var med även 1932. Andra deltagare var Thomas Mendoza och Joaquin Oliva.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Referens - källa
Montell, Gösta (1936). Mexikanskt indianliv i forntid och nutid. Stockholm: Medén
alt
Källor - http
libris.kb.se
Montell, Gösta (1938) Yaqui dances. Ethnos Vol. 6, no. 3
alt
Källor - http
www.tandfonline.com, libris.kb.se
Referens - publicerad i
Daun, Christian (2017) Ett historiskt huvudbry, Filter nr 59
Källor - http
libris.kb.se, magasinetfilter.se
Sökord
deer dance; hjortdans; maaso kova; masokova; maso kova; mazo koba; mazocoba
Belongs to Bildsamling
0507 :: Mexiko - indiandanser

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.