logo

Carlotta - the museum database

0964.3898 :: byggnad, hus, mur, träd

Object description
Nya bostadshuset
Object description
SMF. Matadi. Stora bostaden. 1933.
  • Data elements
Bildarkivnummer
0964.3898
Inventarienummer, tidigare
0964.3898; 18/3913; C I 18/3915
Motivord
byggnad; hus; mur; träd
Fotodatum
1950; 1933
Mediabärare
skioptikon
Världsdel - fotograferad i
Afrika
Region - fotograferad i
Kongo
Ort - fotograferad i
Matadi
Beskrivning
Nya bostadshuset; SMF. Matadi. Stora bostaden. 1933.
Påskrift
Matadi. A.A. Bostadshuset. S.M.F.
Namn - förvärvat från
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

Svenska Missionsförbundet (SMF, från 2003 Svenska Missionskyrkan, SMK) var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878. Fram till 2003 kallades man Svenska Missionsförbundet (SMF), därefter Svenska Missionskyrkan (SMK) fram till 2011. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet.

SMK har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan (tidigare arbetsnamnet Gemensam Framtid). Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som verksamhet. De tre bildarsamfunden har avvecklats.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor - http
equmeniakyrkan.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
2014
Förvärvsomständigheter - till museet
Samling 0964 gåva från Equmeniakyrkans (tidigare Svenska Missionskyrkans) arkiv 2014.
Belongs to Bildsamling
0964 :: Equmeniakyrkan, Svenska Missionsförbundet

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.