logo

Carlotta - the museum database

Magi (789) :: 789

Object description
Sedvänjor som antyder tro på att kunna behärska magiska krafter; Magiska metoder för att styra vädret (ex. regnmakeri); Magiska riter för att öka födotillgången; Exorcism (ex. driva bort onda andar med oväsen); Kraftägande formler, besvärjelsesånger och trollformler; Förbannelser; Mirakel; Vanliga typer av magi (ex. imitativ, sympatetisk, kontagiös); Begreppet övernaturlig kraft; Magins funktion och sociala betydelse; Naturlig magi (ex. s.k. underverk, taskspeleri, trollkonster, gång genom eld);
OCM-kod
789
Visat namn
Magi (789)
Beskrivning
Sedvänjor som antyder tro på att kunna behärska magiska krafter; Magiska metoder för att styra vädret (ex. regnmakeri); Magiska riter för att öka födotillgången; Exorcism (ex. driva bort onda andar med oväsen); Kraftägande formler, besvärjelsesånger och trollformler; Förbannelser; Mirakel; Vanliga typer av magi (ex. imitativ, sympatetisk, kontagiös); Begreppet övernaturlig kraft; Magins funktion och sociala betydelse; Naturlig magi (ex. s.k. underverk, taskspeleri, trollkonster, gång genom eld);
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM Bredare
Religonsutövning (780) :: 780