logo

Carlotta - the museum database

Magisk och mental terapi samt psykoterapi (755) :: 755

Object description
Egna terapeutiska ansträngningar (ex. troshandlingar, självanalys); Anlitande av specialistläkare, psykoterapeuter, psykoanalytiker, psykologer (ex. omständigheter, arrangemang, arvoden); Diagnos (ex. genom teckentydning, tolkning av symptom); Tillvägagångssätt vid terapi (ex. schamanistisk seans, psykiaterns schäslong); Metoder (ex. drömtydning, motmagi, uttdrivning av andar, återförande av själen, bita och gapa över, tillkalla andeväsen, påläggande av tabu); Prognos; Rituellt fördrivande av sjukdom (ex. syndabock); Helbrägdagörelse genom tro; Vetenskaplig psykoterapi (ex. psykoanalys, psykiatri, mentalhygien); Bevis på magisk och mental terapis verkningskraft;
OCM-kod
755
Visat namn
Magisk och mental terapi samt psykoterapi (755)
Beskrivning
Egna terapeutiska ansträngningar (ex. troshandlingar, självanalys); Anlitande av specialistläkare, psykoterapeuter, psykoanalytiker, psykologer (ex. omständigheter, arrangemang, arvoden); Diagnos (ex. genom teckentydning, tolkning av symptom); Tillvägagångssätt vid terapi (ex. schamanistisk seans, psykiaterns schäslong); Metoder (ex. drömtydning, motmagi, uttdrivning av andar, återförande av själen, bita och gapa över, tillkalla andeväsen, påläggande av tabu); Prognos; Rituellt fördrivande av sjukdom (ex. syndabock); Helbrägdagörelse genom tro; Vetenskaplig psykoterapi (ex. psykoanalys, psykiatri, mentalhygien); Bevis på magisk och mental terapis verkningskraft;
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM Bredare
Sjukdomar, hälso och sjukvård (750) :: 750