logo

Carlotta - the museum database

bild

Etnografiska museet

Object description

The Museum of Ethnography (Swedish: Etnografiska Museet), in Stockholm, Sweden, is a Swedish science museum. It houses a collection of about 220,000 items relating to the ethnography, or cultural anthropology, of peoples from around the world, including from China, Korea, South and Southeast Asia, the Pacific region, the Americas and Africa. The museum is the headquarters of the Sven Hedin Foundation.

In 2007, after several years of negotiation, the museum agreed to return a totem pole to the Haisla Nation, from which it has been taken in 1929. The Haisla nation gave the museum a contemporary replica of the pole, currently on display outside the museum's entrance. (Wikipedia 2014)

Libris-id
115346
SMVK-EM - samma som
1460417
Display name
Etnografiska museet
Alternative Name
Folkens museum
Country - Findspot
Sweden : Europe
Function
Museum
Address
Djurgårdsbrunnsvägen
Description, Swedish

Etnografiska museet ligger vid Djurgårdsbrunnsvägen 34 på Ladugårdsgärdet i Stockholm och har sitt ursprung i Vetenskapsakademiens Naturaliekabinett från 1700-talet. Nuvarande (2010) museichef är Anders Björklund.

Historia

Museet blev en självständig enhet år 1900 i och med att den etnografiska avdelningen bildades inom Naturhistoriska Riksmuseet med Hjalmar Stolpe som förste föreståndare. Efter att under en tid ha lokaliserats separat i centrala Stockholm och därefter i tidigare militära byggnader på Ladugårdsgärdet skildes museet 1966 från Naturhistoriska Riksmuseet. En ny byggnad speciellt för ändamålet uppfördes 1976-1978 på samma plats och öppnades för allmänheten 1980. Den nya byggnaden ritades av arkitekterna Jan Gezelius och Gunnar Mattsson och belönades med 1981 års Kasper Salin-pris.

Museet är beläget i en parkliknande omgivning och har som närmaste grannar Tekniska och Sjöhistoriska museerna. Museet vårdar cirka 200 000 föremål och förfogar över avsevärda samlingar från Kina, Japan, Korea, Sydostasien, Oceanien, den amerikanska dubbelkontinenten samt Afrika. 2002 presenterades ett urval av föremålen i bokverket "Med världen i kappsäcken. Samlingarnas väg till Etnografiska museet" (red. W. Östberg). Boken "Primitiv konst" (1947) var ett tidigare bidrag i samma genre.

Etnografiska museet ägnar sig även åt bland annat vård och registrering av bildmaterial, pedagogisk verksamhet, forskning och utgivning av publikationer av olika slag.

Totempålen utanför museet

Utanför Etnografiska museet står en totempåle, snidad år 2000 av medlemmar av haislafolket från British Columbia i Kanada. Totempålen ersätter en tidigare totempåle från 1872, som museet förvärvat på 1920-talet, sedan haislafolket på grund av en smittkoppsepidemi tvingats lämna sina gamla marker. Den ursprungliga totempålen stod på gården utanför museet, som då låg på Wallingatan, men där for den illa, varpå man tog ner den. När de nya lokalerna invigdes 1980 stod den i centralhallen, som anpassats höjdmässigt till pålen. 1991 fick museet besök av representanter från haisla, som uttryckte önskan om att återfå pålen. 1994 fattades beslut om att den skulle återbördas till stammen, något som skedde 2006. Den nya totempålen har samma mått och utseende som den gamla, och är tillverkad av samma sorts röd ceder. Den kanadensiske filmskaparen Gil Cardinal gjorde 2003 en dokumentärfilm om återbördandet av totempålen, Totem: The Return of the G'psgolox Pole. (Wikipedia 2014-03-10)

Description

The Museum of Ethnography (Swedish: Etnografiska Museet), in Stockholm, Sweden, is a Swedish science museum. It houses a collection of about 220,000 items relating to the ethnography, or cultural anthropology, of peoples from around the world, including from China, Korea, South and Southeast Asia, the Pacific region, the Americas and Africa. The museum is the headquarters of the Sven Hedin Foundation.

In 2007, after several years of negotiation, the museum agreed to return a totem pole to the Haisla Nation, from which it has been taken in 1929. The Haisla nation gave the museum a contemporary replica of the pole, currently on display outside the museum's entrance. (Wikipedia 2014)

Source - http
libris.kb.se; collections.smvk.se
Source, Wikip. - is desc. by
sv.wikipedia.org
Source, Kulturnav - same as
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.