logo

Carlotta - the museum database

bild

Egypten 9.2 :: Coffins

Object description

The mummy was placed in one or more coffins. The first coffins were short and square and made of wood. However, towards the end of the Old Kingdom, the coffins became more elongated, a shape commonly used throughout the Middle Kingdom.

In the wooden box-shaped coffins, the mummies were placed on their left sides. It was believed that the deceased could look out through the eyes painted at the head end of the coffin. On the outside of the coffin was inscribed an offering formula. During the Middle Kingdom, the so-called Coffin Texts, a precursor to the Book of the Dead, were inscribed on the inner walls of the coffin.

As of the New Kingdom, human-shaped coffins, often two or three placed inside another, became commonplace. The outermost coffin had to be of significant size in order to house its two interior coffins. The mummy was placed on its back in the innermost coffin. The coffins were painted and decorated with religious motifs as well as the name and titles of the deceased.

Exhibition, showcase
Egypten 9.2
Title, Swedish
Kistor
Title
Coffins
Old numbers
1139.B-E-01
Description, Swedish

Mumien placerades i en eller flera kistor. De första träkistorna var korta och fyrkantiga. Mot slutet av Gamla riket blev de mer långsmala, en form som var vanlig under hela Mellersta riket.

I dessa lådformade kistor lades mumien på vänster sida. Man föreställde sig att den döde kunde titta ut genom de ögon som målades vid kistans huvudända. På kistans utsida skrevs en offerformel. Under Mellersta riket skrevs de så kallade Sarkofagtexterna, en föregångare till Dödsboken, på kistans innerväggar.

Från Nya riket och framåt blev det vanligt med människoformade kistor, ofta två eller tre inuti varandra. Den yttersta kistan kunde bli rejält stor för att kunna hysa de två inre. I den innersta kistan lades mumien på rygg. Kistorna målades och dekorerades med religiösa motiv och den dödes namn och titlar.

Description

The mummy was placed in one or more coffins. The first coffins were short and square and made of wood. However, towards the end of the Old Kingdom, the coffins became more elongated, a shape commonly used throughout the Middle Kingdom.

In the wooden box-shaped coffins, the mummies were placed on their left sides. It was believed that the deceased could look out through the eyes painted at the head end of the coffin. On the outside of the coffin was inscribed an offering formula. During the Middle Kingdom, the so-called Coffin Texts, a precursor to the Book of the Dead, were inscribed on the inner walls of the coffin.

As of the New Kingdom, human-shaped coffins, often two or three placed inside another, became commonplace. The outermost coffin had to be of significant size in order to house its two interior coffins. The mummy was placed on its back in the innermost coffin. The coffins were painted and decorated with religious motifs as well as the name and titles of the deceased.

Egypt, Number in Exhibition
9.2
Date - Registration
2013-09-06
Belongs to Exhibition, Part of
New Egypt, 9, The Tomb