logo

Carlotta - the museum database

bild

Korea collections - Three Kingdoms :: De tre kungarikenas tid

Object description
De tre kungarikenas tid är i den koreanska historieskrivningen en period som sträcker sig från år 57 f Kr till år 668 e Kr. Namnet syftar på de tre kungarikena Goguryeo (37 f Kr – 668 e Kr), Baekje (18 f Kr – 660 e Kr) och Silla (57 f Kr – 935 e Kr). Det fanns också ett mindre förbund av hövdingadömen under den här perioden: konfederationen Gaya (42 f Kr – 562 e Kr). Dessa fyra riken sträckte sig tillsammans över hela den koreanska halvön och största delen av Manchuriet, som idag tillhör Kina och Ryssland.
Del av utställning
Korea collections - Three Kingdoms
Tidpunkt - Öppnad/Start
2018
Titel, engelska
Three Kingdoms
Titel, koreanska
삼국 시대
Titel
De tre kungarikenas tid
Beskrivning
De tre kungarikenas tid är i den koreanska historieskrivningen en period som sträcker sig från år 57 f Kr till år 668 e Kr. Namnet syftar på de tre kungarikena Goguryeo (37 f Kr – 668 e Kr), Baekje (18 f Kr – 660 e Kr) och Silla (57 f Kr – 935 e Kr). Det fanns också ett mindre förbund av hövdingadömen under den här perioden: konfederationen Gaya (42 f Kr – 562 e Kr). Dessa fyra riken sträckte sig tillsammans över hela den koreanska halvön och största delen av Manchuriet, som idag tillhör Kina och Ryssland.
Beskrivning, korea
한반도에서 삼국시대는 신라, 고구려, 백제가 각각 서기전 57, 37, 18년에 건국하여 고구려와 백제가 668년과 660년에 멸망할 때까지의 시기를 가리킨다. 한편, 경상남도 및 경상북도 일부 지역을 영유한 가야는 서기전 1세기에 등장해 562년에 멸망했다. 삼국은 한반도 전역을 통치했을 뿐만 아니라 오늘날 중국과 러시아의 영토에 속하는 대부분의 만주지역까지 진출했다.
Beskrivning, engelska
The Three Kingdoms period of Korea is designated as the period starting in 57 BCE and ending in 668 CE. The name refers to the three kingdoms of Goguryeo (37 BCE – 668 CE), Baekje (18 BCE – 660 CE) and Silla (57 BCE – 935 CE). However, there was also the Gaya confederacy (42 CE – 562 CE), which was another organized entity on the Korean Peninsula. The area that these powers occupied included the entire Korean Peninsula and most of Manchuria, which are today parts of China and Russia.
Nummer i utställning
1
Belongs to Utställning
Samlingar från Korea
Beskrivning
Östasiatiska museets koreanska samling består av 510 föremål och fragment, samt 29 fotografier, och täcker ett tidsspann som sträcker sig från De tre kungarikenas tid (57 f. Kr – 668 e. Kr) fram till 1900-talet. Samlingen innehåller huvudsakligen keramik och metallföremål, men även ett antal målningar, kalligrafier och frottagemålningar, möbler i trä, textilier samt några lackarbeten och föremål i glas och sten. Grunden till samlingen består av föremål som donerades av kung Gustaf VI Adolf; den första officiella person i Sverige att intressera sig för koreansk konst och arkeologi. Han besökte Korea 1926 och gav under sin livstid ett antal föremål till museet. Fler föremål testamenterats sedan som gåva. Den största delen av den koreanska samlingen består av föremål som museet införskaffade under 1970- och 1980-talet genom inköp och gåvor från läkare och sjuksköterskor som arbetat på det svenska Röda korsets sjukhus i Busan under och efter Koreakriget (1950-1953), samt från svenska diplomater och affärsmän.
Tidpunkt - Öppnad/Start
2018

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.