logo

Carlotta - the museum database

bild

Etnografiska museet

Object description
Etnografiska museet är ett av de fyra Världskulturmuseerna. Museet ingår i myndigheten Statens museer för världskultur.

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.