logo

Carlotta - the museum database

Expedition till Peru och Patagonien (1920-1921) :: expedition

Object description

Otto Nordenskjöld planerade studier dels av ett tropiskt område i Perus inre, dels i Sydpatagonien, där han ville fortsätta sina forskningar rörande de stora ismassiven. Han ingick i en peruansk expedition över Kordillererna, som emellertid möttes av åtskilliga svårigheter. Under stora strapatser nåddes urskogsområdet vid en av Amazonflodens källor. N arbetade fram två profiler av Kordillererna och intresserade sig också för en tidigare knappast känd indianstam. Efter en enligt N:s mening alltför kort expedition återvände forskarna till Lima. N begav sig därifrån till södra Chile, där marinen ställt en liten transportbåt till hans förfogande. Med denna gick han in i Kellyfjorden, varifrån han studerade den väldiga San Todeo-glaciärens förland och stora tunga. N har drastiskt skildrat expeditionens vedermödor under iskyla och ständigt strömmande regn.

Nordenskjöld lämnade Sverige i juni 1920 och de nådde Lima i juli.

Sten von Rosen deltog som zoolog, Allan Bäckmann som geograf och N. Pallin som kartograf.

Händelse
Expedition till Peru och Patagonien (1920-1921)
SMVK-EM - samma som
2433443
Verksamhet
expedition
Tidpunkt - öppnad/start
1920
Tidpunkt - stängd/slut
1921
Beskrivning

Otto Nordenskjöld planerade studier dels av ett tropiskt område i Perus inre, dels i Sydpatagonien, där han ville fortsätta sina forskningar rörande de stora ismassiven. Han ingick i en peruansk expedition över Kordillererna, som emellertid möttes av åtskilliga svårigheter. Under stora strapatser nåddes urskogsområdet vid en av Amazonflodens källor. N arbetade fram två profiler av Kordillererna och intresserade sig också för en tidigare knappast känd indianstam. Efter en enligt N:s mening alltför kort expedition återvände forskarna till Lima. N begav sig därifrån till södra Chile, där marinen ställt en liten transportbåt till hans förfogande. Med denna gick han in i Kellyfjorden, varifrån han studerade den väldiga San Todeo-glaciärens förland och stora tunga. N har drastiskt skildrat expeditionens vedermödor under iskyla och ständigt strömmande regn.

Nordenskjöld lämnade Sverige i juni 1920 och de nådde Lima i juli.

Sten von Rosen deltog som zoolog, Allan Bäckmann som geograf och N. Pallin som kartograf.

Land - verksamhet
Chile : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Peru : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Geografiskt namn - annat
Patagonien; Eldslandet [?]; Sydamerika
Referens - källa
Nordenskjöld, Otto (1923). Människor och natur i Sydamerika. Stockholm: Bonnier
Källor - http
libris.kb.se
Nordenskjöld, Otto (1924) Explorations chez les Indiens Campas dans le Perou (Meddelanden från Geogr fören i Göteborg, 3, 1924, s 3-26, 2 pl)
Källor - http
libris.kb.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Datum - registrering
2014-12-04

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.