logo

Carlotta - the museum database

bild

Etnografiska Missionsutställningen :: 1907-05-15

Object description

I Vetenskapsakademiens i Stockholm hörsal vid Drottninggatan har öppnats

en för den stora allmänheten ovanligt intressant utställning, nämligen en

etnografisk exposition, bestående af 10,000 nummer och sammanbragt af svenska

missionärer i de främmande världsdelarne. Det är friherre Erland

Nordenskiöld, den unge och skicklige etnografen, som föranstaltat härom, och han

har nu glädjen se ett verkligen lysande resultat.

Samlingen från Kongo t. ex., som upptar midtsidan af salens fond samt en

del af golfvet är rent af storartad och lär endast ha sin öfverman i

Kongomuseet i Belgien. Till höger ser man en röd jättegubbe, som är hopsatt

af europeiska filtar och prydd med tatuering. Det är ett af invånarne

förfärdi-gadt mumiefodral åt en afliden höfding.

Mycket instruktiv är den afrikanska modellbyn med olika byggnader för

människor och djur. Här nere på golfvet påträffas också bl. a. en högelegant

kinesisk bärstol, i hvilken bruden förts till sin älskade. De Asien

representerande föremålen — speciellt har man tillfälle studera Kina, Persien och det

underbara Indien — äro eljes utställda på läktaren.

I ett särskildt litet rum påträffas fotografier af de olika missionsstationerna,

manuskript på olika hednaspråk, vittnande om missionärernas trägna

språkstudier, o. s. v.

Fem missionärer äro f. n. hemresta cch ha hjälpt till med ordnandet af sina

resp. samlingar. Af dessa missionärer togs för H. 8. D. räkning här bifogade

grupp. (Var 8:e dag, 8:e årgången, s. 536)

Artikel “Den etnografiska missionsutställningen till förmån för Riksmuseum” af Erland Nordenskiöld, publicerad i Ymer 1907 s.180-186.

Föremålen från Kongo var därefter eller tom hösten 1909 tillgängliga till beseende för studieändamål. Se rapport från Einar Lönnberg 7 mars 1913 till Vetenskapsakademien (avskrift i Utgående skrivelser B I:1).

Utställdes i Vetenskapsakademiens Hörsal, Drottninggatan 96 (sydvästra delen av huset på Wallingatan 2).

Utställningsnamn
Etnografiska Missionsutställningen
Annat namn
Missionsutställningen
Tidpunkt - öppnad/start
1907-05-15
Tidpunkt - stängd/slut
1907-09-15
Plats
Vetenskapsakademiens Hörsal, Drottninggatan 96, Stockholm
Beskrivning

I Vetenskapsakademiens i Stockholm hörsal vid Drottninggatan har öppnats

en för den stora allmänheten ovanligt intressant utställning, nämligen en

etnografisk exposition, bestående af 10,000 nummer och sammanbragt af svenska

missionärer i de främmande världsdelarne. Det är friherre Erland

Nordenskiöld, den unge och skicklige etnografen, som föranstaltat härom, och han

har nu glädjen se ett verkligen lysande resultat.

Samlingen från Kongo t. ex., som upptar midtsidan af salens fond samt en

del af golfvet är rent af storartad och lär endast ha sin öfverman i

Kongomuseet i Belgien. Till höger ser man en röd jättegubbe, som är hopsatt

af europeiska filtar och prydd med tatuering. Det är ett af invånarne

förfärdi-gadt mumiefodral åt en afliden höfding.

Mycket instruktiv är den afrikanska modellbyn med olika byggnader för

människor och djur. Här nere på golfvet påträffas också bl. a. en högelegant

kinesisk bärstol, i hvilken bruden förts till sin älskade. De Asien

representerande föremålen — speciellt har man tillfälle studera Kina, Persien och det

underbara Indien — äro eljes utställda på läktaren.

I ett särskildt litet rum påträffas fotografier af de olika missionsstationerna,

manuskript på olika hednaspråk, vittnande om missionärernas trägna

språkstudier, o. s. v.

Fem missionärer äro f. n. hemresta cch ha hjälpt till med ordnandet af sina

resp. samlingar. Af dessa missionärer togs för H. 8. D. räkning här bifogade

grupp. (Var 8:e dag, 8:e årgången, s. 536)

Artikel “Den etnografiska missionsutställningen till förmån för Riksmuseum” af Erland Nordenskiöld, publicerad i Ymer 1907 s.180-186.

Föremålen från Kongo var därefter eller tom hösten 1909 tillgängliga till beseende för studieändamål. Se rapport från Einar Lönnberg 7 mars 1913 till Vetenskapsakademien (avskrift i Utgående skrivelser B I:1).

Utställdes i Vetenskapsakademiens Hörsal, Drottninggatan 96 (sydvästra delen av huset på Wallingatan 2).

Källor - http
runeberg.org
Eget material ja/nej
ja
Namn - ansvarig
Nordenskiöld, Erland (1877 - 1932), etnograf, intendent, professor
alt
Beskrivning

Erland Nordenskiöld, född 19 juli 1877 i Stockholm, död 5 juli 1932 i Göteborg, var en svensk museiman och forskningsresande.

I Göteborg kom Erland Nordenskiöld att tillhöra det så kallade Lördagsslaget i Göteborg, som samlades om lördagarna bland annat för att dryfta politiska frågor. Sällskapet räknade även bland andra Henrik Almstrand, Leonard Jägerskiöld, Ernst Hagelin, Otto Sylwan, Ludvig Stavenow, Erik Björkman, Axel Romdahl, Otto Lagercrantz, Axel Nilsson, Evald Lidén, Gösta Göthlin, Albert Lilienberg och Peter Lamberg.

Erland Nordenskiölds uppväxt och fostran präglades i hög grad av faderns vetenskapliga gärning. Kort efter sin fil.kand. företog han en resa till Sydamerika 1899. Han åtföljdes på resan av Oscar Borge, expeditionens botaniker. Åren 1901-1902 gjorde han en ny resa till samma kontinent, den så kallade Chaco-Cordillera-expeditionen. Denna hade planerats tillsammans med Eric von Rosen och Gustaf von Hofsten, som var expeditionens etnograf-arkeolog respektive botaniker. Under denna resa väcktes Nordenskiölds intresse för indianer. Nya resor företogs 1904-1905 och 1908-1909, den senaste tack vare vännen Arvid Hernmarcks generösa bidrag. År 1913 företog han en ny resa, denna gång som nybakad intendent vid Göteborgs museum och föreståndare för dess etnografiska avdelning. På grund av första världskrigets utbrott dröjde det 13 år tills han åter kunde resa till Sydamerika.

Nordenskiöld förde rika och idag unika samlingar från Sydamerikas indianer hem till Göteborgs museum. Några av de folk han besökte är idag utrotade, andra har förlorat sin kulturella identitet. Han var känd som en fascinerande men också krävande föredragshållare, som gärna ägnade sig åt detaljer. Nordenskiöld var ett ledande namn vid flera internationella amerikanistkongresser och en uppskattad generalsekreterare vid kongressen i Göteborg 1924. Som författare var han outtröttlig.

Hans musei- och forskartradition fördes vidare av Sven Lovén, Henry Wassén, Sigvald Linné, Stig Rydén och Karl Gustav Izikowitz. Nordenskiöld byggde upp den etnografiska avdelningen vid Göteborgs museum till vad som vid hans död betraktades som en förebild för motsvarande institutioner i världen. Han betraktas idag som en av pionjärerna inom den amerikanistiska forskningen.

(Wikipedia, 2016-11-15)

Far till Eric (född 1907), Carl (född 1917), Margareta (1920), Eva (född 1923) och Erland (född 1928).

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
kulturarvsdata.se, www.geni.com, libris.kb.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Namn - samarbete med
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

År 2003 byter Svenska Missionsförbundet (S. M. F.) namn till Svenska Missionskyrkan. År 2013 (?) bildade Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan en ny kyrka - Equmeniakyrkan.

Svenska Missionskyrkan (tidigare Svenska Missionsförbundet) har existerat som egen rörelse sedan 1878, då man bryter från Svenska Kyrkan bland annat på grund av att man vill lägga större vikt på kristen mission i Sverige och i utlandet. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet. (equmeniakyrkan.se, 2013-10-09)

Källor - http
equmeniakyrkan.se
Katalogtitel
Kortfattad Handledning för besökande af den Etnografiska Missionsutställningen till förmån för Riksmuseum. Pris 20 öre.
Inlånat ja/nej
ja
Utställningstyp
tillfällig utställning