logo

Carlotta - the museum database

bild

Negerkonst :: 1953-03-12

Object description
Utställningen var på Nationalmuseum. Recensioner över utställningen finns i pressklipp volym 70. (Se innehållsförteckningen under Nationalmuseum: Utställning av afrikansk konst och konsthantverk 1953.)
Utställningsnamn
Negerkonst
Tidpunkt - öppnad/start
1953-03-12
Tidpunkt - stängd/slut
1953-04
Plats
Nationalmuseum, Stockholm
Beskrivning
Utställningen var på Nationalmuseum. Recensioner över utställningen finns i pressklipp volym 70. (Se innehållsförteckningen under Nationalmuseum: Utställning av afrikansk konst och konsthantverk 1953.)
Referens - källa
Danielsson, Jenny (2004). Imago mundi: en analys av Nationalmusei utställningskatalog nr 201, Negerkonst. Examensarbete
Källor - http
libris.kb.se
Negerkonst: Utställningen ordnad av Nationalmuseum i samarbete med Statens etnografiska museum, Etnografiska museet i Göteborg och Malmö museum. Nationalmuseum, Stockholm, mars och april 1953. (1953). Stockholm: Nationalmuseum
alt
Källor - http
libris.kb.se
Katalog ja/nej
ja
Eget material ja/nej
ja
Namn - samarbete med
Göteborgs etnografiska museum
alt
Beskrivning
Göteborgs Etnografiska Museum (GEM) var ett kommunalt museum med rötter i Göteborg museum. Göteborgs museum grundades 1861 och låg då i Ostindiska huset. De etnografiska samlingarna var då en del av museet. Etnografiska avdelningen bildades år 1891 under Historiska nämnden och styrdes av Göteborgs Musei styrelse/Museistyrelsen fram till 1967. När Göteborgs Museum omorganiserades 1946 blev Etnografiska museet en självständig museiinstitution och benämndes Etnografiska museet men man hade kvar sina lokaler i Ostindiska huset. 1968-1997 styrdes museet av Museinämnden och 1997-1998 av Kulturnämnden. År 1993 omorganiserades Göteborgs stadsmuseum och då flyttade Göteborgs Etnografiska Museum till Göteborgs industrimuseums gamla lokaler i Gårda. Museet blev 1999 en del av Statens museer för världskultur men stängdes år 2000 och samlingarna flyttades till "Ebbe" på Ebbe Lieberathsgatan. Samlingarna ingår nu i Världskulturmuseet.
Källor - http
www.ueforum.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Malmö museer
Källor - http
collections.smvk.se
Nationalmuseum, Stockholm
alt
Källor - http
collections.smvk.se, collections.smvk.se, collections.smvk.se, libris.kb.se, commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Katalogtitel
Negerkonst
Utställningstyp
utlån föremål & samarbete
Inbjudningskort ja/nej
ja
Objekt, externt - skedde i närvaro av
kulturen:KM 51467.216
Källor - http
kulturarvsdata.se
malmo:MM 004016
Källor - http
kulturarvsdata.se
malmo:MM 008261:005
Källor - http
kulturarvsdata.se
malmo:MM 008261:006
Källor - http
kulturarvsdata.se
malmo:MM 008261:007
Källor - http
kulturarvsdata.se
malmo:MM 008261:008
Källor - http
kulturarvsdata.se
malmo:MM 008261:009
Källor - http
kulturarvsdata.se
malmo:MM 008261:037
Källor - http
kulturarvsdata.se
malmo:MM 009646
Källor - http
kulturarvsdata.se

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.