logo

Carlotta - the museum database

1889.04.4179 :: stridsyxa, hacka, yxa

Object description

Stridsyxa, "indiansk hake" av stål (A), fyrsidigt och spetsigt i båda ändar, på mitten fem "skuror" för fästning vid skaftet.

Skaft (B) av trä, kort, platt, krokigt, inlagt med små gröna och vita benbitar. Det mesta av beninläggningen är borta.

1696 sid.509 nr 80: "Een Indianisk hake, skaftet inlagdt med blå och hwijta stenar, hwar aff en stoor dehl äro Uthfallne och Uppå ändan af samma skafft äro fastbundne 2 st. röfergade swantsar".

(originalinformation från Livrustkammaren)

Object description
Stridsyxa, "indiansk hake", Nordamerika, 1600-tal.Yxblad av stål, fyrsidigt och spetsigt i båda ändar, på mitten fem "skuror" för fästning vid skaftet. Skaft av trä, kort, platt, böjt, inlagt med gröna och vita benbitar.
Inventarienummer
1889.04.4179
Objekt, externt - samma som
LRK:24179
Källor - http
kulturarvsdata.se
Inventarienummer, tidigare
LRK.24179; LRK.3932; LRK.3932.131; LRK:24179
Sakord
stridsyxa; hacka; yxa
Delar
A-B
Sakord, engelska
axe
Inlån - aktuellt
in-1889.0001
Utställning - ingår i
Nordamerika (2008)
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2008-10-24
Utställning, del av - ingår i
NAm-08 4-Nya Sverige, I ljuset av nya Sverige
alt
Tidpunkt - tillverkning, tidigast
1600 [?]
Tidpunkt - tillverkning, senast
1680 [?]
Etnisk grupp - ursprung
irokeser [?]; lenape [?]; susquehannock [?]
Etnisk grupp - tidigare benämning
delaware [?]
Land - ursprung
USA : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
United States of America
Världsdel - ursprung
Nordamerika
Geografiskt namn - annat
Amerika; Delaware; North America
Beskrivning

Stridsyxa, "indiansk hake" av stål (A), fyrsidigt och spetsigt i båda ändar, på mitten fem "skuror" för fästning vid skaftet.

Skaft (B) av trä, kort, platt, krokigt, inlagt med små gröna och vita benbitar. Det mesta av beninläggningen är borta.

1696 sid.509 nr 80: "Een Indianisk hake, skaftet inlagdt med blå och hwijta stenar, hwar aff en stoor dehl äro Uthfallne och Uppå ändan af samma skafft äro fastbundne 2 st. röfergade swantsar".

(originalinformation från Livrustkammaren)

; Stridsyxa, "indiansk hake", Nordamerika, 1600-tal.Yxblad av stål, fyrsidigt och spetsigt i båda ändar, på mitten fem "skuror" för fästning vid skaftet. Skaft av trä, kort, platt, böjt, inlagt med gröna och vita benbitar.
Materialkategori
ben-horn; metall; trä
Material - tillverkning
stål; trä; skinn; ben
Material, engelska - tillverkning
wood; steel; bone; skin
Namn - förvärvat från
Karl XI (1655-11-24 - 1697-04-05), King, Konge, kung, Kung av Sverige, Kuningas
Beskrivning
Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung 1660-1697, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora. Vid faderns död var K. endast fyra år gammal, och under tolv år styrdes landet av en högadlig förmyndarregering under ledning av rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie. År 1680 ingick K. giftermål med den danska prinsessan Ulrika Eleonora. Äktenskapet hade ett politiskt syfte, en bekräftelse på ett svensk-danskt förbund som ingåtts 1679. Förbundet var från svensk sida närmast avsett som en metod att kontrollera den traditionella motståndaren. I äktenskapet föddes sju barn, av vilka endast tre nådde vuxen ålder, nämligen sonen Karl (sedermera Karl XII) och döttrarna Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora. #www.ne.se 2007-06-21 #2007-06-21
Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.wikidata.org, digitaltmuseum.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Livrustkammaren
alt
Beskrivning

Livrustkammaren är ett museum beläget vid Slottsbacken i källaren under Kungliga slottet i Stockholm. Museet ingår i myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Livrustkammaren var ursprungligen svenska kungahusets förråd av dräkter, rustningar och vapen. Det äldsta existerande inventarium i vilket ännu bevarade föremål finns upptagna är från 1548.

Grunden till det som idag utgörs av museet lades då kung Gustav II Adolf år 1628 befallde att hans kläder från fälttågen i Polen skulle bevaras "uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse".

Detta innebar att Livrustkammaren fick mer karaktär av historisk samling. På 1660-talet flyttades delar av samlingarna till Drottning Kristinas lusthus och på 1690-talet flyttades dessa föremål och resterande föremål från slottet till palatset Makalös som därigenom fick namnet "Arsenalen". Samlingarna kom därefter att flyttas runt mellan olika platser, bland andra Fredrikshovs slott och Arvfurstens palats. Under 1800-talet förenades livrustkamaren med kungliga klädkammaren, och samlingarna återfördes 1884 till slottet, där de var utställda till 1906, då de flyttades och utställdes på Nordiska museet.

1978 flyttade samlingarna åter tillbaka till slottet.

År 2003 firade museet sitt 375-årsjubileum, och kallar sig Sveriges äldsta museum. (Wikipedia, 2014-08-28)

Källor - http
commons.wikimedia.org, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Förvärvsomständigheter - i fält
Karl XI av Sverige, Ägare, 1686
Anmärkning
Ibland står LRK.3932.131 som tidigare nummer;

Anmärkning:

Det mesta av beninläggningarna borta.

Jfr nr 24182 (förväxlade?).

Upptagen i Livrustkammarens inventarier från 1686. Deposition till Etnografiska museet 1906-01-13.

Katalogisering Nils Drejholt 1986-05-16, utskrift NDt 1997-06-25.

1696 sid. 509 nr 80:

"Een Indianisk hake, skaftet inlagdt med blå och hwijta stenar, hwar aff en stoor dehl äro Uthfallne och Uppå ändan af samma skaft äro fastbundne 2 st. röfergade swantzar".

1686 sid. 266:

"1 Indianisk hacka, skafftet inlagdt medh blå och hwijta steenar hwar af een stor deel uthfallne.

Litteratur:

Brunius, S, Calumeter, rapport EM 1973-12-06 (EM arkiv, LRK arkiv dep. DVI:1).

Brunius, Staffan, En tomahawk från Nya Sverige ?, i Med världen i kappsäcken, Stockholm 2002, sid. 18.

Linné, Connoisseur, London 1958.

Baessler-Archiv, Neue Folge, Band 3.

Rangström, Lena. Katalogtext i Drottningar – Kvinnlighet och makt. Stockholm 1999, s 184.

Utställning:

Glenbow Museum, Alberta 1986, lånenr 1986:7, dnr 64/86:324. Låneansökan avslagen 1986-12-19 p. g. av bl. a. bojkott mot OS (se bilaga till gnr 45/560).

Drottningar - kvinnlighet och makt, LRK 1999, katalognr 95 sid. 184, färgbild

Utlån - tidigare
1988.0003, New Jersey Museum
Tidpunkt - öppnad/start
1988-02
Utställning - tidigare
Med världen i Kappsäcken
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2002-10-26, 2009-11-06, 2009-05-19
Utställning, del av - tidigare
Med världen i kappsäcken 08, Indianäventyret tur och retur
alt
Utställning, monterdel - tidigare
Med världen i kappsäcken 08:04, Stridsyxa
Sökord
vapen
Ursprungsdatabas
Etno
Belongs to Samling
1889.04 :: LRK

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.