logo

Carlotta - the museum database

1908.03.0057 :: skulptur, statyett, gudabild, figur

Inventarienummer
1908.03.0057
Sakord
skulptur; statyett; gudabild; figur
Sakord, engelska
sculpture; figure
Lokalt namn
moai tangata
Utställning, extern - planerad
VKM:Human Nature
Källor - http
kulturarvsdata.se
Region - ursprung
Easter Island
Land - ursprung
Chile : Sydamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Påskön : Oceanien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Oceanien
Geografiskt namn - annat
Polynesien; Easter Island; Rapa Nui; Isla de Pascua; Rapanui; Polynesia
Beskrivning - engelska
This male figure features a visible ribcage and an extended stomach. The backbone is prominently carved on the reverse. One eye is missing.
Materialkategori
ben-horn; sten-mineral; trä
Material - tillverkning
obsidian; ben
Material, engelska - tillverkning
bone
Teknik - tillverkning
skuren
Händelse - var närvarande vid
Vanadis världsomsegling (1883-1885) [?]
alt
Beskrivning

Världsomseglingen med Vanadis ägde rum 1883 till 1885. I Sheerness lossnade en båt när den skulle firas ner och fyra man ur besättningen skadades. En stormby satte senare fartyget på drift så det stötte ihop med den engelska monitoren Hydra, inget av fartygen fick dock några större skador. Under besöket i Lissabon avlade H. M. Konungen och H. K H. Kronprinsen av Portugal besök ombord. I Valparaíso avlade republikens president besök ombord. Under getjakt på ön Nouka Hiva föll en man ur besättningen så svårt i bergen att han senare avled samma dag. I Papeete avlade H.M. Konungen av Tahiti besök ombord. I Honolulu hedrades man av en visit av den infödde härskaren, kung Kalakau. 15 september till ankars iShanghai råkade hon ut för en våldsam orkan men man lyckades att med reservankare ock maskinkraft förhindra att hon kom på drift. Fartygets båtar ådrog sig dock en del skador och en ångslup kom på drift och sjönk men kunde senare bärgas. 6 april 1885 föll en av stormärsgastarna i däck och avled omedelbart. Han begravdes i land vid framkomsten till Gibraltar några dagar senare. Vi återkomsten till Sverige 9 maj 1885 hade hon legat till sjöss effektiv gångtid c:a 11 månader, varav längsta tiden från hamn till hamn var 28 dagar på resan mellan Lissabon och Rio de Janeiro. Fartygschef var kommendör O. Lagerberg. Sekond var kapten H. af Klintberg.

Färdväg

1. Sverige Avseglade 5 december 1883

2. Sheerness, England

3. The Downs, England

4. Lissabon, Portugal Anlöpte 23 december 1883

5. Rio de Janeiro, Brasilien Anlöpte 23 januari 1884

6. Punta Arenas, Chile

7. Borja Bay

8. Colombine cove, Newton Island

9. Molyneux Sound

10. Green Harbour

11. Valparaíso, Chile Anlöpte 6 mars 1884

12. Callao, Peru Anlöpte 30 mars 1884

13. Anna Maria Bay ön Nouka Hiva, Marquesasöarna, Franska Polynesien

14. Fakarava, Pamotousöarna, Franska Polynesien

15. Papeete, Tahiti, Anlöpte 19 maj 1884

16. Honolulu, Hawaii, USA Anlöpte 23 juni 1884

17. Jaluits la

18. Yokohama, Japan Anlöpte 1 september 1884

19. Kobe, Japan

20. Nagasaki, Japan

21. Hongkong

22. Manilla, Filippinerna

23. Shanghai, Kina Anlöpte 13 oktober 1884

24. Singapore Anlöpte 28 november 1884

25. Calcutta, Indien Anlöpte 23 december 1884

26. Colombo, Ceylon Anlöpte 14 januari 1885

27. Bombay, Indien

28. Aden, Jemen Anlöpte 20 februari 1885

29. Massaua, Eritrea

30. Port Said, Egypten Anlöpte 12 mars 1885

31. Alexandria, Egypten

32. Malta, Italien Anlöpte 24 mars 1885

33. Gibraltar Anlöpte 11 april 1885

34. Malmö

35. Karlskrona

36. Stockholm Anlöpte 9 maj 1885

(wikipedia, 2013-10-29)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Namn - insamlare
Rodéhn, Carl
Beskrivning

Carl Rodhén, flaggstyrman på Vanadis världsomsegling. Han var också sakkunnig på den allmänna etnografiska utställningen (se katalogkort för 1908.03.0014, Etnografiska museet). Han var son till Sven Rodéhn som förmdoligen deltog i Eugenies världsomsegling. (uppgift från Torsten Rodéhn, mail, 2014-12-27)

Är detta samma Rodhén som "A. Rodhén"? Enligt Torsten Rodéhn är det inte så, A. Rodéhn kan syfta på en kusin till Carl, nämligen "Andreas Rodéhn". Denne kusin, Andreas, hade en bror som också hette Carl Rodhén och som också han var flaggstyrman. Denne Carl har dock sannolikt inte deltagit i Vanadis världsomsegling, enligt ett tidningsklipp från Örlogsposten 1950, som handlar om de båda bröderna, står det om Carl för perioden 1882-1885: "1882-1883 i officerstjänst i båtsmanskasern samt 1883-1884 som adjutant hos kommendanten å fästningen Kungsholmen".

Datum - förvärv till museet
1908
Höjd
60 cm
Bredd
12 cm
Tjocklek
8,5 cm
Referens - publicerad i
Bergman, Bengt (1937) “Easter Island” in the Ethnographical museum. Ethnos Vol. 2 , Iss. 4
Källor - http
libris.kb.se, www.tandfonline.com
OWC - ursprung
OY1
Belongs to Samling
1908.03 :: Rodéhns sterbhus, Vanadis