logo

Carlotta - the museum database

bild

Magasinet - G :: Magasinets ordning -lack, trä, fjäder

Object description

Magasinets ordning – animaliskt, lack, bast

I magasinet sorteras föremålen efter material. Då blir det lättare att bevara föremålen. Nya möten uppstår på hyllan i magasinet. Geografiskt ursprung, tid och sammanhang är inte längre avgörande. En knäskallra av hundtänder från Hawaii kan ligga sida vid sida med en mongolisk skål gjord av ett människokranium.

Del av utställning
Magasinet - G
Magasinet - id
G
Sakord
monter
Titel
Magasinets ordning -lack, trä, fjäder
Titel, engelska
The order of the Storage – lacquer, wood, feather
Beskrivning

Magasinets ordning – animaliskt, lack, bast

I magasinet sorteras föremålen efter material. Då blir det lättare att bevara föremålen. Nya möten uppstår på hyllan i magasinet. Geografiskt ursprung, tid och sammanhang är inte längre avgörande. En knäskallra av hundtänder från Hawaii kan ligga sida vid sida med en mongolisk skål gjord av ett människokranium.

Beskrivning - engelska
In the Storage, objects are classified according to material - that way, it is easier to preserve them. New encounters take place on the shelves of the Storage. Geographical origin, time and context are no longer crucial. An abacus from Japan may end up side by side with a chocolate whisk from Mexico.
Belongs to Utställning
Magasinet - En etnografisk skattkammare
Tidpunkt - öppnad/start
2012-10-26

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.