logo

Carlotta - the museum database

bild

Fråga 10 :: Varifrån kommer lerkrukan i form av en flöjtspelare?

Del av utställning
Fråga 10
Fråga
Varifrån kommer lerkrukan i form av en flöjtspelare?
Fråga - engelska
Where does the clay pot in the shape of a flute player come from?
Sakord
fråga
Titel
Varifrån kommer lerkrukan i form av en flöjtspelare?
Utställning - ingår i
Magasinet - En etnografisk skattkammare
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2012-10-26
Rätt svar
Peru
Fel svar
Australien; Nya Zeeland
Rätt svar - engelska
Peru
Fel svar - engelska
Australia; New Zealand